06 42 62 46 87 – hofstee@bellhayes.nl – Weipoortseweg 3 2381NA Zoeterwoude

Een goed gesprek over slimme zorg

Alles begint met een goed gesprek. Met jou, met de gebruikers en doelgroepen. We onderzoeken de beste mogelijkheden voor jouw organisatie. Met een goed plan van aanpak komen we tot mooie oplossingen. Technische oplossingen, maar vooral oplossingen waarmee de mensen binnen jouw organisatie willen en kunnen werken.

Door meer contact en aandacht bouwen we relaties op en werken we prettiger samen. Zeker in de zorg draagt een goed gesprek bij aan kennis en vertrouwen tussen de zorgverlener en cliënt.

Maakt jouw organisatie goed gebruik van alle communicatiemiddelen? Bereiken de cliënten de juiste zorgmedewerkers? Kunnen verwijzers jouw organisatie eenvoudig bereiken? Hoe sluit je nieuwe techniek aan bij bestaande hard- & software? Hoe gaan jouw mensen om met nieuwe devices, apps en innovatieve zorgcommunicatie zoals domotica? Hoe kan ik de veiligheid van cliënten en medewerkers garanderen? Wij luisteren graag naar jouw uitdagingen voor zorgcommunicatie.

Een goed gesprek over…

Onze onafhankelijke adviseurs hebben veel kennis in huis. Hun ervaring reikt al tot ver voor de internetbubbel. Maar dat doet niets af aan hun enthousiasme voor communicatietechniek. Ze gaan graag in gesprek met jou over bijvoorbeeld:

  • Slimme zorg
  • Visie op bereikbaarheid
  • Visie op zorgdomotica
  • Veiligheid medewerkers
  • Veilige communicatie
  • Zorg meldkamer
  • Slimme nachtzorg

Wil je meer weten over onze aanpak? We komen graag bij je langs.