088 8765433 korving@bellhayes.nl

Hedendaagse werkomgeving
In de hedendaagse werkomgeving binnen de instellingen worden op alle niveaus hoge eisen gesteld aan efficiëntie, productiviteit, maar ook aan veiligheid. Bovendien is er steeds meer behoefte aan mobiliteit en het snel uitwisselen van informatie.

Draadloze communicatie
Met draadloze communicatiesystemen blijft iedereen binnen de locatiegrenzen bereikbaar voor bedrijfskritische informatie. De draadloze handsets bieden, afhankelijk van de uitvoering, een compleet pakket communicatie- en alarmeringsmogelijkheden. Dit varieert van standaard telefonie tot geavanceerd berichtenverkeer en persoonlijke alarmering. Via locatiebepaling is vast te stellen vanaf welke locatie het alarm is verzonden.

Paging en Messaging
Het is van belang dat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon beschikbaar is. Het voordeel van paging en messaging ontstaan door de inzet van de nieuwste technologie en gebruikmakend van de integratie met bestaande systemen. Hiermee kan een optimaal functionerende omgeving voor berichtenverkeer gecreëerd worden.

Technische alarmen
In een acute situatie kan een seconde het verschil uitmaken. Verantwoordelijke personen moeten automatisch het juiste bericht krijgen, waar ze ook zijn of wat ze ook doen. Medewerkers ontvangen de informatie rechtstreeks op hun draadloze handset. Dit kan in de vorm van spraak en tekst, afkomstig van technische installaties.

Persoonsbeveiliging
Het alleen werken op afgelegen locaties maakt mensen kwetsbaar. Hetzelfde geldt wanneer het werk risico’s met zich meebrengt. De instelling dient medewerkers in staat te stellen snel en doeltreffend alarm te slaan en de zekerheid te bieden dat dit alarm direct wordt ontvangen en opgevolgd. Ook automatische verzending is mogelijk via onder meer een omval- en niet bewegen alarm. Het alarmsignaal wordt ontvangen door een centrale waarna, afhankelijk van de programmering, collega’s een waarschuwing ontvangen en/of relevante procedures opstarten. Tevens bestaat de mogelijkheid van lokalisering. Via deze faciliteit kan worden vastgesteld vanaf welke plaats het alarm is verzonden.

Verpleegoproep
De werkdruk in de gezondheidszorg is hoog. De instelling dient patienten en bewoners/klanten in staat te stellen snel en doeltreffend alarm te slaan en de zekerheid te bieden dat dit alarm direct wordt ontvangen en opgevolgd. Deze alarmoproep dient te worden voorzien van praktische informatie zoals bijvoorbeeld kamernummer en- bed. Het brengt zorgverleners en patiënten of bewoners dichter bij elkaar.

Dwaal en valdetectie
Instellingen hebben hun handen vol aan het bewaken van ambulante bewoners of patiënten. Zij kunnen immers snel in een gevaarlijke situatie terechtkomen, zonder dat zij dit zelf zo ervaren. Met een dwaaldetectiesysteem wordt beweging vroegtijdig gesignaleerd, waardoor deuren gecontroleerd openen of gesloten blijven. Door de koppeling van dwaaldetectie aan draadloze communicatie middelen, verschijnt een boodschap met alarm op het display. Hierdoor is personeel sneller ter plaatse om de veiligheid van patiënten of bewoners te waarborgen.

Domotica
Ouderen willen zo lang mogelijk deelnemen aan de maatschappij. Van groot belang hierbij is de eigen woonomgeving. Technologie kan een belangrijke ondersteunende rol spelen bij het creëren van een veilige woonomgeving. Naast sociale alarmeringsmogelijkheden hebben ouderen steeds meer behoefte aan services en diensten die hen ondersteunen. De basis is het kunnen alarmeren bij noodsituaties of sociaal wenselijke situaties.

Thuiszorg
Jaarlijks ontvangen veel mensen thuiszorg. Dat aantal groeit, doordat ouderen langer zelfstandig wonen. Dit stelt de thuiszorgsector voor nieuwe uitdagingen. Zorg op afstand levert een positieve bijdrage aan de efficiëntie en de doeltreffendheid van de zorg. Sociale alarmering is inmiddels een bekend fenomeen. De cliënt kan op elk gewenst moment communiceren, informatie ontvangen en gebruik maken van diverse services en veiligheidsaspecten. Gekoppeld aan de zorgcentrale vindt er bovendien een centrale aansturing en dossieropbouw plaats. Hierdoor verminderen de administratieve lasten voor verzorgend personeel aanzienlijk.

Interesse?
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, info@bellhayes.nl.