071 785 35 92 korving@bellhayes.nl

Ontwikkelingen in de markt
Zorginstellingen zijn aan verandering onderhevig, dat kan niemand zijn ontgaan. De ene ontwikkeling is nog niet afgerond of de volgende komt er al weer aan. De dienstverlening moet mee bewegen om te kunnen overleven in een markt die in de loop van de jaren steeds concurrerender is geworden. Hoe voorkom je verassingen, onverwachte kosten, een ICT omgeving die niet klaar is om invulling aan uw plannen te geven. Dit zijn scenario’s waar niemand op zit te wachten, u niet en uw zorgpartners, zorgverzekeraars en cliënten evenmin.

Fusies en Overnames
De zorginstellingen kennen vaak een lange historie van overnames en fusies. De integratie van de uitvoering en dienstverlening is een enorme uitdaging voor de onderliggende ICT systemen. Uit het huidige ICT landschap van een zorginstelling is vaak nog goed te achterhalen uit welke verschillende organisaties het ooit is ontstaan. Verder is in het verleden vaak per probleem een aparte ICT oplossing gekozen.

Eilandautomatisering
Niet de informatievraag maar de technische oplossing stond centraal. Systemen staan op zichzelf en vormen geen verbinding met elkaar, informatie is moeilijk te koppelen. Dit noemen we eilandautomatisering. Een moeilijk beheersbare situatie, de ene locatie kan wel mee met een ontwikkeling en voor een andere moeten extra investeringen plaatsvinden. Maar passen die investeringen dan wel in het lange termijn plaatje?

BellHayes Zorg Cyclus

De BellHayes ZorgCyclus
Met behulp van de BellHayes ZorgCyclus gaan we samen met u een plan opstellen. We kijken waar u staat, waar u naar toe wilt. Hoe kunnen we dit in stappen realiseren. Stappen die zijn gepland, waarbij we inspelen op beschikbare budgetten en capaciteit. Ontwikkelingen in zorg koppelen we aan ontwikkelingen in de ICT markt en leggen samen met u een toekomstvaste visie neer. Vanuit die visie ontwikkelen we operationele plannen. Betere dienstverlening, voorspelbare kosten en meer efficiency.