088 8765433 korving@bellhayes.nl

Telefonisch bereikbaarheid is essentiel aan het succes van uw bedrijf
De telefonisch bereikbaarheid van veel bedrijven en organisaties in Nederland is onvoldoende. Bellen is laagdrempeliger geworden en dit is met name veroorzaakt door de opkomst van de mobiele telefoon. Men wil altijd en overal kunnen bellen en vervolgens direct een antwoord krijgen of een duidelijke afspraak over de vervolgstappen. Dit geeft een behoorlijk druk op de telefonische ingangen van een organisatie.
Telefonisch bereikbaarheid levert een essentiele bijdrage aan het succes van uw organisatie. De telefonische bereikbaarheid is een weerspiegeling van uw toegankelijkheid, het belang u hecht aan het contact met uw relaties en klanten.

Definities
Als bereikbaarheid een maatstaf voor kwaliteit moet zijn, moet er eerst worden vastgelegd wat men belangrijk vindt ten aanzien van bereikbaarheid. Is bereikbaarheid alleen maar het bereiken van individuen is of is het juist en snel beantwoorden van vragen een maatstaf. U moet zelf vastleggen wat de definitie van bereikbaarheid zal moeten zijn van uw organisatie, zodanig dat deze zo goed mogelijk passen op uw organisatie, product of dienstverlening.

Beleid
Indien de definitie is bepaald zal een beleid moeten worden opgesteld waarin de doelstellingen en de gewenste situatie zijn gedefinieerd. Van belang hierbij is dat het beleid de juiste aandacht heeft van het management. Er moet op dit niveau draagvlak worden gecreeerd en het goede voorbeeld worden gegeven. Immers een goed voorbeeld doet goed volgen.

Meten is weten
Bij de vaststelling en de uitvoering van de telefonische bereikbaarheid en het bereikbaarheidsbeleid is het meten van cruciaal belang. Als de doelen zijn bepaald dan moeten de resultaten om dat doel te bereiken ook meetbaar zijn. Het vertrekpunt hierbij is de nulmeting. Hiermee wordt kwalitatief en kwantitatief bepaald wat het vertrekpunt is.

Uitvoering
Hierbij zal niet alleen worden gekeken naar de invulling van de techniek zoals een nieuwe telefooncentrale of mobiele toestellen, maar meer nog naar andere dimensies zoals: inrichten van telefonie processen; wijziging van cultuur en gedrag; inrichting van de front-office; bereikbaarheid via internet, e-mail, webpagina.

Cruciaal hierbij is het opstellen van een plan van aanpak. Dit plan van aanpak kan bestaan uit een aantal stappen, zoals: Bereikbaarheidsbeleid opstellen; nulmeting; veranderingen en verbeteringen opstellen; uitvoeren van de veranderingen en verbeteringen; meetinstrumenten voor management; controle en bijstelen doelstellingen.

Interesse?
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, info@bellhayes.nl.