071 785 35 92 korving@bellhayes.nl

De afgelopen jaren is er veel verbeterd in de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de huisartsen. De LHV heeft daarop besloten de richtlijnen ten aanzien van de bereikbaarheid aan te scherpen. De vorige richtlijnen dateerden van 2008. Het doel is om de serviceverlening voor patiënten verder te verbeteren. Er zijn steeds meer technische middelen beschikbaar een betere bereikbaarheid en serviceverlening te bieden.

De LHV-werkgroep Bereikbaarheid en Beschikbaarheid heeft besloten om de richtlijnen uit 2008 aan te passen aan deze tijd. Deze richtlijnen zijn op 10 december 2013 goedgekeurd door de Ledenraad van de LHV.

De vernieuwde richtlijnen voor bereikbaarheid en beschikbaarheid

  • De voorziening huisartsenzorg is minimaal 6 uur per dag telefonisch bereikbaar voor patiënten.
  • Tijdens de in richtlijn 1 genoemde uren wordt de patiënt altijd door een medisch deskundig persoon te woord gestaan, zodat triage kan plaatsvinden.
  • In geval van spoed moet een patiënt binnen 30 seconden een medisch deskundig persoon aan de telefoon krijgen. De spoedlijn moet hiertoe gescheiden zijn van de praktijklijn en van de intercollegiale lijn.
  • Elke voorziening huisartsenzorg moet gelegenheid geven tot snelle consultatie.
  • Nadat een melding van een spoedgeval ontvangen is, spant de huisarts zich in om onder normale omstandigheden binnen een kwartier aanwezig te zijn bij de hulpvrager dan wel spant de voorziening huisartsenzorg zich in voor een adequate overname door een andere zorgverlener/instantie.
  • Over de organisatie van de praktijk, alsmede over de bereikbaarheid en beschikbaarheid tijdens en buiten praktijkuren, behoort de patiënt voldoende en duidelijk geïnformeerd te worden.
  • De voorziening huisartsenzorg regelt de telefonische en/of digitale bereikbaarheid voor overleg met collega’s, ziekenhuizen en andere zorgverleners.
  • Toelichting op de 1e richtlijn: de beroepsgroep vindt het in het kader van verantwoorde zorgverlening belangrijk dat de huisartsenvoorziening volledig telefonisch bereikbaar is tijdens kantooruren (excl. pauze). Met het oog op de haalbaarheid voor solistische huisartsen wordt in de richtlijn een minimale bereikbaarheid van 6 uur aangehouden.

De 2 minuten norm

De norm van twee minuten voor niet-spoedeisende oproepen is niet opgenomen in de richtlijnen omdat deze niet haalbaar is volgens de LHV. Het is echter wel het streven om deze norm in de toekomst op te gaan nemen. De bovenstaande richtlijnen zijn overgenomen van LHV.

Om te kunnen voldoen aan de opgestelde richtlijnen moet u aantal zaken regelen >>>