088 8765433 korving@bellhayes.nl

De technisch beheerder is verantwoordelijk voor het technisch beheer, onderhoud en in stand houden van de VoIP infrastructuur. De VoIP infrastructuur is de basis waarop de VoIP applicaties draaien. De IP infrastructuur bestaat uit de (call)servers, media gateways, computers, operating systemen, rekken,  patchomgevingen, IP verbindingen (alsmede ISDN, SIP, LAN, WAN), koppelingen naar andere applicaties zoals CTI en alle randapparatuur zoals toestellen.

Onderhoud en instandhouding

Het onderhoud en de instandhouding betreft de technisch functionele beschikbaarheid van de afzonderlijke onderdelen maar ook van het VoIP systeem in zijn geheel. Het is de verantwoording van onderhoud en instandhouding om proactief te reageren op de status meldingen van alle onderdelen van het gehele systeem. Op klachten of storingsmeldingen van gebruikers dient eveneens actie te worden genomen. De verantwoordelijke voor onderhoud en instandhouding dient op verzoek van de technisch beheerder software releases te implementeren. De onderdelen van het VoIP systeem zijn over het algemeen van monitoring tools te voorzien waarmee bewaking mogelijk is.

Het is de verantwoording van deze functie om binnen de afgesproken tijden met de storingsoplossing te beginnen dan wel op te lossen.

Zelf doen of uitbesteden

Deze functie wordt normaal gesproken altijd door de leverancier van de VoIP applicaties uitgevoerd. Het inzetten van eigen personeel is hier niet aan te bevelen omdat de organisatie vaak niet over de benodigde technische kennis, de technische tooling en de bijbehorende organisatie beschikt. Indien meerdere leveranciers onderdelen van het geheel leveren is een nauwkeurige definitie van de koppelvlakken, afspraken over volgorde van storingsafhandeling en de overall verantwoordelijkheid belangrijk. De kosten van onderhoud en instandhouding is afhankelijk van het gewenste service niveau en wordt meestal uitgedrukt in een percentage van de investering.

Beheer en mutaties

Onder beheer en mutaties verstaan we de verantwoording van het dagelijks up to date houden van gebruikersprofielen in het gehele systeem. Hieronder valt tevens het ondersteunen van gebruikers bij het instellen van beschikbare functionaliteiten. Concreet houdt dit bijvoorbeeld in dat mutaties zoals nieuwe en vertrekkende medewerkers in het systeem moeten worden aangepast. Ook kan het voorkomen dat bepaalde functionaliteiten (tijdelijk) aan medewerkers worden toegekend of ingetrokken. Gebruikersvragen komen ook hier terecht.

Zelf doen of uitbesteden

Deze functie kan over het algemeen goed door de leverancier van de VoIP applicaties worden uitgevoerd. De functie kan ook door eigen personeel worden ingezet maar vereist wel een goede actuele kennis van de beheeromgeving van de VoIP applicaties.  Het is mogelijk om deze functie te combineren met andere soortgelijke functies zolang het regelmatig gebruik van de VoIP beheeromgeving gewaarborgd is. Deze functie vereist een zeer goede kennis van de beheeromgeving en een hoge mate van accuratesse bij het verwerken van mutaties en het (de)activeren van instellingen. Voor grotere organisatie vanaf 1000 medewerkers neemt deze functie vaak 8 uur verspreid over de week in beslag. Het technisch beheer (beheer en mutaties) zou onder de verantwoording van de ICT afdeling moeten komen te vallen.