071 785 35 92 korving@bellhayes.nl

Met het oog op klachten te verminderen en een opname in een psychiatrische kliniek te voorkomen bieden steeds meer GGZ instellingen de mogelijkheid patiënten in hun eigen omgeving, thuis, te behandelen. Deze therapie ondersteunt ook mensen die net uit de kliniek zijn ontslagen. Zij kunnen door intensieve thuisbegeleiding eerder terug keren in de maatschappij. Een mooie ontwikkeling voor de patiënt, maar hoe staat het met de veiligheid van de behandelaars?

Door deze ontwikkeling gaat de behandelaar vaker op pad, naar de client thuis. Niet alleen tijdens gebruikelijke kantooruren maar in bepaalde situaties ook s’avonds, s’nachts of in het weekend. Bij veel patiënten brengt dit risico’s met zich mee voor de behandelaar. Afhankelijk van de situatie van de patiënt moet er een inschatting gemaakt worden voor het eventueel meesturen van extra personeel. Maar het meesturen van extra personeel als structurele oplossing voor de veiligheid is vaak uit kostenoverwegingen niet haalbaar.

Zorg voor de veiligheid van uw medewerkers is cruciaal bij het thuisbehandelen van psychiatrische patiënten.
Kan de GGZ dezelfde veiligheid bieden bij de patiënt thuis als intramuraal? Belangrijk is hierbij dat bij de clienten thuis een veilige werkomgeving voor de behandelaar wordt gecreëerd. Zodra er vervelende situaties voordoen moet er snel hulp voor de behandelaar aanwezig zijn, net zoals binnen de muren van de GGZ instelling het geval is.

 

Slimme zorg is een combinatie van organisatie, processen en techniek.

Net zoals nu al het geval is bij een intramurale setting zal ook de behandelaar bij de client thuis een alarm signaal moeten kunnen afgeven via een mobiel apparaat als zijn veiligheid in het geding is. Dit alarm signaal moet leiden tot snelle extra personele ondersteuning bij de client thuis zodat zijn of haar veiligheid is gewaarborgd.

 

Stappen naar een veilige omgeving voor de behandelaar

Behandelaars moeten worden uitgerust met een mobiel apparaat, bijvoorbeeld een smartphone, waarmee een alarm, eventueel stille alarmering, kan worden gegenereerd. Een bevestiging via een trilsignaal of akoestisch signaal, dat het alarm is ontvangen bij een collega of alarmcentrale, draagt bij aan een veilige gevoel bij de behandelaar. Een beperkt aantal type smartphones hebben reeds de beschikking over een aparte alarmknop waarmee alarm kan worden gemaakt. Andere maken gebruik van een losse knop via bijvoorbeeld blue-tooth of via de luidsprekeringang van de smartphone.
Zodra er alarm wordt gemaakt zijn er meerdere mogelijkheden om dit alarm af te handelen. Het alarm kan worden geaccepteerd door een collega in de buurt of door een alarmcentrale. Dit kan zowel een alarmcentrale zijn van de GGZ-instelling of een externe PAC, Personen Alarmerings Centrale. Het is hierbij erg belangrijk dat er door de GGZ instelling juiste protocollen worden opgezet voor de afhandeling van het alarm. Dit ook om schijnveiligheid te voorkomen. En wanneer een collega of alarmcentrale het alarm accepteert dan verdwijnt deze automatisch bij de overige collega’s of alarmcentrale, zodat er niet onnodig wordt gereageerd op een alarm.
Om het aantal valse alarmen te minimaliseren moet het mogelijk zijn om een alarm binnen een aantal seconden te kunnen cancellen, voor het geval dat er per ongeluk op de alarmknop is gedrukt. Het is ook wenselijk om een onderscheid te kunnen maken tussen een alarm en een verzoek om assistentie. In bepaalde situaties is assistentie voldoen en is een alarm nog niet nodig.
In een aantal gevallen is het wenselijk dat een collega of medewerker van de alarmcentrale bij een alarm op afstand mee kan luisteren voordat er verdere stappen worden ondernomen.

 

Extramuraal locatiebepaling 

Bij alarm is de locatiebepaling is van cruciaal belang. De enige mogelijkheid hiervoor is de locatiebepaling op basis van GPS. Hierdoor kan de locatie op straatniveau worden aangegeven. In combinatie met het EPD kan nauwkeuriger locatiebepaling op huisniveau plaats vinden.

 

Betrek het hele team bij veiligheid

Voor het management en het team is het van belang dat men weet dat collega’s na een werkbezoek bij een client weer veilig onderweg zijn. Door bijvoorbeeld een app te activeren bij aanvang werkzaamheden en weer te deactiveren zodra men weer onderweg is, kan een signaal worden doorgegeven aan de manager en het betrokken team. Hierdoor wordt een extra invulling gegeven aan de veiligheid van de collegea’s.

Zorg voor de veiligheid van uw medewerkers is cruciaal bij het thuisbehandelen van psychiatrische patiënten. Onze slimme oplossingen helpen u bij het creëren van een veilige omgeving voor uw medewerkers, thuis bij de patiënt of intermuraal. Neem voor meer informatie contact op met Nico Korving, korving@bellhayes.nl.