071 785 35 92 korving@bellhayes.nl
Onderzoek onder BellHayes adviseurs over de ontwikkelingen in de zorg

Met het vaccin in het vizier blijft de druk op de zorg ongekend hoog. De vraag naar slimme zorgoplossingen wordt steeds groter. Maar het fundament van de digitalisering piept en kraakt, merkten onze adviseurs afgelopen jaar. Welke lessen trekken we uit deze crisis en hoe zorgen we ervoor dat de techniek niet bezwijkt onder de druk van remote werken en slimme zorg?

Meer stress door haperende techniek

De hoge druk op de gezondheidszorg door Corona was ook bij onze adviseurs duidelijk merkbaar. Meer thuiswerken, meer skypen, Teamen en Zoomen, meer gebruik van mobiel en hoge druk op de cloud. Remote werken is de norm. De druk op projecten neemt toe. Werd het thuiswerken in het begin van de eerste lock-down nog gezien als efficiënt. Door het jaar heen zagen we vooral het gemis aan persoonlijk contact. Nieuwe middelen, zoals telefoons, apps of netwerken zijn moeilijker te implementeren zonder persoonlijk contact. We zien het gebruik van Teams sterk toenemen. Efficiënt werken vanaf huis is sterk afhankelijk van de beschikbare Wifi en dataverbindingen bij de medewerkers thuis. De druk op de ICT-afdelingen neemt toe, met veel meer vragen aan de interne ICT-Helpdesk. En als de techniek hapert neemt de stress bij de medewerkers toe.

Tijd, energie en geld zijn de komende jaren essentiële factoren voor onze sector. Tijd voor goede zorg van onze cliënten. Zorgmedewerkers die tijd hebben voor hun cliënten halen meer energie uit hun werk. En daar krijgen onze cliënten ook weer meer energie van. Met het oog op het tekort aan mensen in de zorg is slimme techniek een noodzakelijke investering om meer tijd en energie te geven aan de medewerkers en cliënten.

Het zal je niet verbazen dat ons bescheiden onderzoek onder onze adviseurs laat zien dat alle organisaties waar wij actief zijn persoonlijke aandacht en zelfregie hoog in het vaandel hebben. We worden betrokken bij projecten voor slimme zorg, zoals camera’s, sensoren, dwaaldetectie, tablets en smartphones met geïntegreerde functies met als doel de zorg te ontzien. Maar in de praktijk blijkt dat deze slimme technieken niet altijd goed functioneren. De nieuwe technieken hebben een goed netwerk nodig. En werkt niet of slecht op verouderde infrastructuur.

2021 in de zorg: Investeer in techniek & adoptie

Devices & infrastructuur

Helaas zien we nog wel veel pagers (NEN 2575) en weinig zorgmedewerkers met slechts één device op zak. De keuze voor een smartphone als device lijkt een juiste maar in de praktijk blijkt dit nog niet altijd goed te werken. Dit komt doordat de Wifi-faciliteit op de smartphone van mindere kwaliteit is of dat het Wifi-netwerk onvoldoende dekkend is. Ons nadrukkelijk advies is om bij de keuze van een mobiel device niet te bezuinigen. Hier geldt dat een kwalitatief device, speciaal ontwikkeld voor de zorg, zeker geen sinecure is, dit betaalt zichzelf zeker terug.

Zorgmedewerkers hebben nog steeds een groot vertrouwen in DECT. En ook de WIFI wordt veelvuldig ingezet. Maar nieuwe oplossingen, zoals beeldbellen en monitoren op afstand werken niet op de DECT-infrastructuur. Hierdoor wordt de zorgmedewerker nog vaak belast met meerdere toestellen en systemen. Een enkel bedrijf werkt al met Private LTE of met het publieke 4G/5G netwerk. De juiste keuze in de draadloze infrastructuur is belangrijk voor het ontvangen van meldingen en oproepen op een mobiel device. Omdat DECT een verouderde techniek is en WIFI niet altijd geschikt is voor spraakoproepen, zien wij een toename naar de vraag van Private LTE omgevingen, al dan niet in combinatie met publieke 4G/5G. Daarnaast zien wij ook zorginstellingen die devices aanschaffen, zowel geschikt voor DECT als Wifi. Hierbij wordt de DECT gebruikt voor afhandeling van spraak en meldingen en Wifi voor het bekijken van beelden en toegang tot EPD en mail.

We zien ook dat de inzet van slimme camera’s, sensoren en overige domotica-oplossingen toeneemt. Enkele zorginstellingen hebben de stap al genomen naar een centrale alarmpost. Waarbij de alarmen en beelden allereerst binnenkomen op de centrale en vervolgens na analyse doorgezet worden naar de juiste zorgafdelingen. Met de inzet van deze softwarematige oplossingen (message broker systemen) verminder je de druk op de zorgmedewerkers. We hebben hier al mooie resultaten van gezien en voorzien dat deze trend zich de komende jaren zal gaan voortzetten.

Slimme toepassingen gericht op behandeling en verzorging, zoals beeldbellen en robots zien we nog weinig als dagelijks gebruik binnen de organisatie. De eerste stappen worden gezet, al dan niet als gevolg van de Corona en we hopen dat deze ontwikkelingen zich komend jaar gaan manifesteren. Zodat we ook echt slimmer de tijd van de specialisten kunnen inzetten en daardoor meer kwaliteit bieden aan onze cliënten.

Slimme Communicatie

Slimme middelen genoeg, maar helaas zijn er al veel producten en plannen gestorven in schoonheid. Of in een héééle diepe la beland. Onze grootste uitdaging in het implementeren van slimme oplossingen ligt vaak in het afstemmen en vaststellen van de juiste behoeften bij de gebruikers. Deze inventarisatiefase is cruciaal voor het slagen van het project. De gebruikers hebben geen of te weinig kennis van de systemen en dit maakt de acceptatie van nieuwe oplossingen ook moeilijk. Tijd voor uitleg en instructie is vaak minimaal en met een hoog verloop in personeel is de opgebouwde kennis ook zo weer verdwenen.

Communicatie speelt een grote rol voor het soepel implementeren van nieuwe structuur en devices. Goede samenwerking tussen zorg en techniek is essentieel. Het is goed om komend jaar tijd en geld vrij te maken voor projectteams, waarin alle belangrijke afdelingen vertegenwoordigd zijn, zodat je je vruchten kan plukken van goede onderlinge samenwerking. Het inzetten van zorgambassadeurs ondersteund met online-middelen zoals video instructie bleek voor ons een gouden zet afgelopen jaar. We hopen dat we hier nog meer organisaties kunnen ondersteunen in het toegankelijk maken van informatie voor zorgmedewerkers.

Goede zorg kan niet meer zonder slimme techniek. Maar investering in de middelen alleen is niet genoeg. Investering in tijd en ondersteuning in het gebruik van de middelen is misschien nog wel belangrijker. We zien dat de meeste organisaties hier mee struggellen en dat projecten hierdoor minder succesvol zijn.

Minder stress van nieuwe techniek bij je zorgmedewerkers, gewoon omdat er iemand is die ze kan helpen en de problemen oplost.

We hopen dat er komend jaar meer geïnvesteerd wordt in persoonlijke begeleiding. Bijvoorbeeld met uitbreiding van de ICT-Helpdesk. Creëer extra capaciteit op de helpdeks of servicekantoor specifiek voor vragen en oplossingen tijdens en na implementatie van slimme techniek. Het investeren in capaciteit bij het oplossen van storingen (24/7) schept vertrouwen bij de zorgmedewerkers waardoor nieuwe systemen sneller worden geaccepteerd.

Stuur op data

Meer dan de helft van de organisaties waar BellHayes actief is, doen nog niets met de data die voor handen is. Toch is er meer uit data te halen dan men denkt. Het geeft je ondersteuning bij het efficiënt plannen en organiseren van je personeel en apparatuur. Maar het kan je ook helpen in de behandeling en zelfs ingezet worden voor preventie. Zo geeft data inzicht in het aantal alarmen per tijdseenheid, per cliënt, de responstijden op een alarm etc. We merken dat meer organisaties nieuwsgierig zijn naar wat data voor de organisatie kan betekenen. En verwachten dit jaar dan ook meer gebruik te kunnen maken van de beschikbare data. Een goede visie op data is dan ook een aanrader voor elke organisatie die geïnteresseerd is datamanagement voor nu en in de toekomst.

Wat gebeurt er als Corona weer gewoon een biertje is?

Iedereen in de zorg wil en moet digitaliseren. De meerwaarde van digitale toepassingen is noodgedwongen duidelijk gebleken tijdens deze coronapandemie. Maar laat techniek je communicatie niet in de weg staan. Het is nu nog belangrijker dat de organisatie zo snel mogelijk investeert in een goed werkende infrastructuur. Toekomstproof en werkbaar voor iedereen in de organisatie.

Deze informatie is gebaseerd op onderzoek onder de adviseurs van BellHayes. Onze onafhankelijke adviseurs hebben veel technische kennis in huis. Onze ervaring reikt tot ver voor de internetbubbel. Dat doet niets af aan ons enthousiasme voor communicatietechniek. We staan ook in 2021 klaar om je te helpen met advies en projectmanagement voor structureel goede zorgcommunicatie.

Dit artikel is ook gepubliceerd op zorg.bellhayes.nl