088 8765433 korving@bellhayes.nl

Virtualisatie is het onafhankelijk maken van IT toepassingen voor hardware en besturingssystemen. Op dit moment is het nog steeds gebruikelijk dat IT-toepassingen gebonden zijn aan een bepaald platform: software draait alleen op een bepaalde machine met een bepaald besturingssysteem. Virtualisatie beoogt een ‘virtuele’ omgeving te creëren die losstaat van de onderliggende techniek.

Elke software toepassing een eigen server

Een goed voorbeeld van virtualisatie is server virtualisatie. Bepaalde toepassingen moeten op een eigen specifieke server te draaien. Als gevolg hiervan staan nog steeds vele datacentra vol met servers die de helft van de tijd (of meer) niets staan te doen omdat hun specifieke toepassing niet wordt gebruikt. Bovendien blijft gewoonlijk toch al een groot deel van de rekencapaciteit onbenut omdat iedere fysieke server in principe in staat moet zijn om pieken in gebruik te kunnen opvangen.

Server virtualisatie

Bij server virtualisatie wordt een softwarematige laag over één of meerdere servers heen gelegd, waardoor deze servers hun rekencapaciteit kunnen delen. Op deze softwarematige laag zijn één of meerdere virtuele servers te installeren. Elke virtuele server gedraagt zich dan voor een gebruiker als een enkele server waarop een toepassing is geïnstalleerd. Meerdere virtuele servers op dezelfde hardware beïnvloeden elkaar niet. De onderliggende hardware kan op die manier ook veel efficiënter worden benut.