088 8765433 korving@bellhayes.nl

VoIP is net zo gevoelig voor hackers als andere andere informatie systemen van een organisatie. Hierbij maakt het niets uit of u slechts een VoIP verbinding heeft, een eigen VoIP telefooncentrale of Hosted VoIP dienst.

Bij VoIP wordt  spraak getransporteerd via het data netwerk. Aan dit netwerk zijn ook de servers gekoppeld die diverse applicaties binnen een onderneming leveren. Zodra een VoIP telefooncentrale gekoppeld wordt aan een extern IP netwerk om een verbinding met het openbare telefonie netwerk te maken (b.v. VoIP Connect) , dan is dit in wezen een extra koppeling met Internet, of in ieder geval met een openbaar IP netwerk. Leveranciers van dit soort dienstverlening doen er veel aan dit soort koppelingen veilig te maken. Toch kan het verstandig zijn de koppeling uit te rusten met een specifiek voor dit doel ontworpen apparaat om extra te beveiligen. Dit wordt ook wel een firewall voor spraak genoemd, maar een betere term is Session Boarder Controller (SBC).

Een SBC staat toe dat er spraak sessies worden opgebouwd naar het openbare IP netwerk, respectievelijk openbare telefonie netwerk. Een SBC controleert of de opgezette sessies daadwerkelijk spraak sessies zijn, en geen data sessies. Data sessies worden niet doorgelaten. Spraak sessies bezitten specifieke eigenschappen die door de SBC worden herkend. Bovendien worden spraak sessies alleen toegelaten binnen specifiek, door de gebruiker, toegewezen z.g. sessie nummers. Wordt er niet voldaan aan dat specifieke sessienummer, dan worden de gegevens niet doorgelaten.

De bezitter van een SBC kan dus extra, specifiek op zijn of haar bedrijf van toepassing zijnde criteria, een extra beveiliging invoeren. Er wordt hiermee voorkomen dat de server waarop de telefonie applicatie draait als opstappunt wordt gebruikt om in andere toepassingen van het bedrijf te kunnen komen. Ook wordt voorkomen dat b.v. een telefooncentrale wordt gebruikt om op kosten van de eigenaar gesprekken op te zetten met het openbare netwerk.

Voor het wel of niet toepassen van een SBC zal u zich goed moeten laten informeren door een specialist. Hij of zijn kan adviseren over, grote dan wel kleine risico’s, mogelijke dreigingen en hoe die eventueel het hoofd te kunnen bieden.