071 785 35 92 korving@bellhayes.nl

Bepaal de drempelwaarde

U dient een aantal stappen te zetten om vast te kunnen stellen aan welke regels uw Europese aanbestedingen moet voldoen. De eerste stap is om vast te stellen wat de drempelwaarde is die voor uw organisatie van toepassing is.

  1. Het kavel dat u wilt aanbesteden valt onder het drempelbedrag
  2. Het kavel dat u wilt aanbesteden komt boven het drempelbedrag uit

Het kavel dat u wilt aanbesteden valt onder het drempelbedrag, of het komt er boven uit. Een belangrijke vraag is hoe u tot die conclusie bent gekomen. Op basis waarvan heeft u het kavel gedefinieerd, en op welke basis heeft u de hoogte van het bijbehorende bedrag vastgesteld. Dit zijn 2 belangrijke vragen. U heeft immers niet de vrijheid dit naar eigen inzicht in te vullen. Er zijn regels voor het bepalen van een kavel, de raming van de hoogte van de waarde van de aanbesteding en wat moet verplicht worden meegenomen, en wat mag niet worden meegenomen in de raming.

Wat is een kavel

Een kavel is het geheel aan diensten en of producten dat onderwerp van de aanbesteding is. Een kavel mag niet zodanig bewust beperkt worden geformuleerd of opgesplitst met als doel het drempelbedrag niet te overschrijden. Een kavel mag niet bewust groot in omvang worden geformuleerd dat kleinere marktpartijen buiten de boot vallen omdat ze de gehele omvang van een kavel niet aan kunnen maar onderdelen daarvan wel.

Wat is de drempelwaarde

Indien een kavel op de juiste wijze is gedefinieerd zal er een raming moeten worden gemaakt van de waarde van de aan te besteden opdracht. Deze raming is uitermate belangrijk. Indien de raming boven de drempelwaarde uitkomt dient een Europese aanbesteding te worden ingezet. Indien de drempelwaarde niet wordt overschreden zijn andere aanbestedingsregels van toepassing. Er zijn dus nog steeds aanbestedingsregels, maar deze zijn anders van aard.

Vergeet de onderhoudskosten niet!

De kosten raming van de opdracht dient volledig te worden onderbouwd en gedocumenteerd. Vergeet hierbij niet de onderhoudskosten van de goederen of diensten mee te nemen in de berekening. Voor de levering van onderhoudsdiensten met onbepaalde looptijd dient te worden gerekend met een contractlooptijd van 48 maanden.

Hierboven zijn slechts enkele punten van aandacht beknopt genoemd. De regelgeving rondom aanbestedingen is veelomvattend en complex. Grotere overheidsorganisaties hebben full time specialisten in dienst. Niemand wil deze regels ontlopen maar indien men niet goed bekend is op dit terrein zijn vergissingen snel gemaakt.