088 8765433 korving@bellhayes.nl

Bovenstaande begrippen worden vaak gebruikt in de context van de wijze waarop een aansluiting met de openbare infrastructuur wordt gerealiseerd. Het is altijd verstandig, wanneer één van bovenstaande begrippen wordt gebruikt, na te gaan wat precies wordt bedoelt.  PSTN aansluiting wordt meestal geassocieerd met een analoge aansluiting, en ISDN met een digitale aansluiting. Tevens worden de begrippen PSTN en ISDN ook gebruikt voor het aangeven van het openbare geschakelde telefonie netwerk. Dit wordt dan eenvoudigweg PSTN of ISDN netwerk genoemd.  VoIP Connect is min of meer een productnaam. Hiermee wordt bedoelt een spraak aansluiting, ook wel SIP aansluiting genoemd, naar het openbare geschakelde netwerk op basis van een IP aansluiting. Hieronder een opsomming van bijzonderheden van de aansluit mogelijkheden.

PSTN lijn, PSTN aansluiting, analoge aansluiting

Dit is een analoge aansluiting van 2 koperaders op het openbare telefonie netwerk, waar een specifiek telefoonnummer aan toegewezen is. Bezit uw onderneming b.v drie telefoon  nummers en u maakt gebruik van analoge telefoonlijnen (koper aders) dan heeft u drie PSTN aansluitingen. Er zijn ook operators (B.v. Tele 2) die de naam PSTN aansluiting niet gebruiken maar noemen het eenvoudigweg een analoge aansluiting.

ISDN lijn, ISDN aansluiting, digitale aansluiting

Deze verbindingen hebben meerdere telefoonnummers. Ten eerste het hoofdnummer, ook wel roepnummer genoemd, en daaraan toegevoegd z.g. MSN nummers. ISDN aansluitingen kunnen met het openbare telefonie netwerk 2 of 30 gesprekken tegelijk opzetten en worden digitaal over de verbinding gestuurd.  Deze ISDN verbindingen worden aangeduid met respectievelijk ISDN-2  of ISDN-30 aansluiting. Soms zijn ook andere typen ISDN aansluitingen verkrijgbaar, b.v. ISDN-15 aansluiting.

VoIP connect of SIP aansluiting

Dit is een digitale (IP)aansluiting met een nader aantal te specificeren gelijktijdige kanalen, maar ook een aantal te specificeren telefoonnummers .  Het aantal telefoonnummers is meestal een veelvoud van 10, 100 of 1000 tallen. Het aantal gelijktijdige kanalen  bepaalt de bandbreedte van de SIP aansluiting. Deze aansluiting wordt vaak SIP aansluiting genoemd, omdat SIP het technische communicatie protocol is waarmee wederzijdse instructies tussen uw eigen telefonienetwerk  en het openbare telefonienetwerk worden gegeven. SIP is dus de taal waarmee gesproken wordt, en IP de wijze waarop de taal wordt getransporteerd over het netwerk (in dit geval de aansluiting).

PSTN ISDN VoIP Connect SIP

Al deze type aansluitingen zijn bedoeld voor spraak verbindingen, echter over al deze verbindingen is ook IP oftewel internet mogelijk.