088 8765433 korving@bellhayes.nl

Overstappen naar een nieuwe telecommunicatie infrastructuur?
Bij de beslissing om naar een nieuwe telecommunicatie infrastructuur of naar nieuwe diensten over te stappen bent u niet over een nacht ijs gegaan. Dit is een afgewogen beslissing waarbij de nodige risico’s zijn geïdentificeerd.

Wij beperken de risico’s bij de overgang naar een nieuwe omgeving
De aanleg van deze nieuwe omgeving en de daadwerkelijke overgang naar de nieuwe situatie is een risicovolle onderneming op zich. Voor uw medewerkers, uw leveranciers en niet in de laatste plaats uw klanten dient deze overgang geruisloos te verlopen. Samen met u en de betrokken leveranciers stellen we doelstellingen en oplevercriteria vast.

Een realistische planning, cruciaal voor succes
Een realistische planning met beslismomenten inclusief back-up plannen zijn de uitkomst van het opstellen van heldere oplevercriteria. Communicatielijnen met de leveranciers zijn kort en uw interne afdelingen zijn er nauw bij betrokken. Planningen worden regelmatig met u doorgesproken zodat we gezamenlijk prioriteiten kunnen stellen. Zonodig ondersteunen we u met het opstellen van een communicatie plan om de toekomstige gebruikers te voorzien van de benodigde informatie omtrent de ontwikkelingen. De oplevering zal plaatsvinden door middel van een goedgekeurd protocol van oplevering dat na uitgebreide testen zal worden opgesteld.

Interesse?
Wilt u ook een zorgeloze migratie of implementatie van uw nieuwe telecomdienst? Neem dan contact met ons op, graag komen wij geheel vrijblijvend bij u langs.