088 8765433 korving@bellhayes.nl

Veranderingen in telecommunicatie
In de telecommunicatie wereld gaan de veranderingen in onverminderd tempo door. Nieuwe partijen vestigen zich in ons land en de markt wordt bestookt met technische ontwikkelingen en nieuwe producten. De prijzen in de markt ontwikkelen zich gunstig, de tarieven dalen, of u ontvangt meer voor hetzelfde geld. De vraag is natuurlijk of u daar momenteel ook in voldoende mate van profiteert.

Kostenbesparingen tot 40%
BellHayes onderzoekt of een kostenbesparing op uw telecom budget te realiseren is. Uw huidige telecommunicatie middelen, service niveaus en infrastructuur gelden daarbij als uitgangspunt.

Lopende contracten geen probleem
Wij inventariseren en analyseren uw facturen en contracten en maken een vergelijk met de thans geldende marktprijzen en condities. Ook uw lopende contractuele verplichtingen worden door ons nauwgezet onderzocht. Als resultaat presenteren wij u een heldere analyse van direct realiseerbare kostenbesparingen op uw telecom budget.

Interesse?
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, info@bellhayes.nl