088 8765433 korving@bellhayes.nl

Het opstellen van gebruikers profielen is een onderdeel van het programma van eisen. Binnen een organisatie hebben verschillende medewerkers verschillende eisen en wensen ten aanzien van de ICT functionaliteiten. De ene persoon werkt in het klant contact centrum en de ander is de hele dag onderweg, het is logisch dat hun ICT behoeften verschillend zijn en anders moeten worden ingevuld. Het heeft voordelen om per functie vast te leggen wat de ICT behoeften zijn en hoe deze worden ingevuld. Standaardisatie geeft duidelijkheid, eenvoud en kostenbesparing in het beheer, daarnaast zijn kosten eenvoudiger door te rekenen en door te belasten. Klik op onderstaand figuur voor een vergroting.

Opstellen van gebruikers profielen

Het opstellen van gebruikers profielen vergt kennis van de technische en functionele mogelijkheden van de nieuwe telefooncentrale of telefonie omgeving. Maar belangrijker is het nog om de taal van de eindgebruiker te spreken en precies te begrijpen wat voor een eindgebruiker belangrijk is om zijn/haar werk goed uit te voeren. Niet de techniek is heir leidend, maar bepalend is hetgeen de eindgebruikers help om de werkzaamheden efficiënter, effectiever en gebruikersvriendelijker uit te voeren.

Een  voorbeeld van gebruikers profielen

Gebruikersprofielen

Functionliteiten randapparatuur

De opgestelde gebruikers profielen en functies bieden een goede basis voor het uitwerken van een business case om alle kosten van alternatieve oplossingen te vergelijken. Om een business case uit te kunnen werken is het belangrijk om alle kengetallen zorgvuldig vast te stellen en in te vullen.

Voor de verdere uitwerking van deze getallen in een business case klik hier >>>