071 785 35 92 korving@bellhayes.nl

Waarom nog een fax over VoIP netwerken?

De werking van een FAX over VoIP netwerken behoeft speciale aandacht. De hoge snelheden van een fax over traditionele telefoonverbindingen kunnen bij VoIP netwerken niet worden gehaald. Gelukkig is het zo dat door de opkomst van andere transmissie media dit een niet onoverkomelijk probleem is. Tegenwoordig kunnen we mailen, skypen en Whatsappen. En zo kunnen we nog wel een paar methoden bedenken om informatie of documenten te versturen. Maar voor sommige documenten waarbij juridische bewijslast van belang kan zijn is de fax vaak nog steeds de aangewezen methode. Soms is een fax ook nodig voor communicatie met landen buiten Nederland of Europa omdat de wetgeving of de technische voorzieningen daar anders zijn.

Fax over ISDN netwerken

Om duidelijk te maken wat van belang is bij de transmissie van fax signalen wordt hier de werking uitgelegd van een traditionele fax die over het telefoonnetwerk (ISDN) is aangesloten. Het ISDN is net zoals een VoIP netwerk een digitaal transmissie medium. Aan de hand van de volgende tekening zal een en ander worden uiteengezet

Faxen digitaliseren een beeld, zijnde het beeld van het document dat moet worden overgezonden. De zendende fax maakt van dit digitale signaal via een ingebouwd modem een analoog signaal. Dit analoge signaal moet echter weer worden omgezet in een digitaal signaal om het over een digitaal netwerk, in dit geval het ISDN, te versturen. Dit wordt gedaan door een zogenaamde DSP A (Digital Signal Processor). Eenmaal over het netwerk verstuurd moet het aan de andere zijde van het ISDN weer worden omgezet in een analoog signaal. Dit moet op exact dezelfde wijze gebeuren, maar dan in omgekeerde volgorde, om het originele modemsignaal weer terug te krijgen. Dit wordt gerealiseerd door DSP B. De ontvangende fax kan nu weer het originele document reproduceren.

Faxen over VoIP netwerken

Over VoIP netwerken is veelal sprake van meer en verschillende soorten digitale netwerken om spraak signalen, en dus ook fax signalen te versturen. In onderstaande voorbeeld moet een fax aangesloten op een privé VoIP netwerk communiceren met een fax aangesloten in het ISDN. De fax op het privé VoIP netwerk is aangesloten op een gateway die de zendende fax een analoge interface biedt. Vervolgens moet het fax signaal via het privé VoIP netwerk, met het openbare telefonienetwerk, het ISDN, communiceren. Uiteindelijk moet het signaal door de ontvangende fax die op het ISDN is aangesloten weer worden ontcijferd naar het origineel verstuurde document.

De gateway digitaliseert het analoge signaal van de zendende fax. Het digitale signaal wordt door het VoIP netwerk gestuurd naar de ISDN gateway. Hier wordt het signaal weer even analoog gemaakt met een DSP en vervolgens weer digitaal om via het ISDN te kunnen transporteren zoals een het voorgaande hoofdstuk uiteengezet is. Aankomend op de bestemming zal het digitale ISDN signaal weer worden omgezet in een analoog signaal (via DSP A) zodat de ontvangende fax het origineel verstuurde document kan reproduceren.

Door de verschillende conversies in de keten is het van belang dat deze conversie via een standaard wordt uitgevoerd. Dit is de T.38 standaard. Deze standaard garandeert dat alle conversies in de keten op dezelfde wijze geschieden en dat het fax document op de juiste wijze worden overgestuurd. Van begin tot aan het einde van de ketemn is de T.38 standaard van toepassing.

Overigens is de T.38 standaard er verantwoordelijk voor dat de snelheid van een fax signaal over een digitaal (VoIP) netwerk beperkt is, n.l. niet meer dan 9600 bits per seconde.