071 785 35 92 korving@bellhayes.nl

Wat is een shared Service Center, SSC. Het is eigenlijk een heel ruim begrip, telecom en ICT zijn slechts onderdelen. Een Shared Service Center omvat allerlei dienstverlening voor en door de gemeente. Het idee is dat samenwerken betere kwaliteit tegen lagere kosten leidt. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn gemeenten hier op kleine of grotere schaal mee bezig. De samenwerking kan de volgende onderdelen bevatten.

 • Frontoffice
 • Huisvestingsservices.
 • Personeel en Organisatie.
 • Financieel Advies.
 • Planning en Control.
 • Communicatie.
 • Beheer Bedrijfsinformatiesysteem.
 • ICT.
 • Telecom.
 • KCC.
 • Werkplekomgeving.
 • Archief.
 • Documentbehandeling.
 • Secretariële Ondersteuning.
 • Loopbaan- en Mobiliteit.

Wij richten ons hier op de component telecom en ICT, KCC is daar een onderdeel van. De eerste vraag die zoals gebruikelijk altijd eerst gesteld dient te worden is de waarom vraag. Wat is het doel, wat zijn de doelstellingen. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de te doorlopen stappen om te komen tot een Shared Service Center.

Wat is het doel en wat zijn de doelstellingen van het SSC

 • Waarom willen we een SSC.
 • Wat willen we er precies mee bereiken.
 • Welke dienstverlening zouden we vanuit dat SSC willen bieden.
 • Wat voor een service niveau verwachten we van het SSC.
 • Wat gaat het ons opleveren.
 • Wat mag het gaan kosten.

Het shared service center

Ten eerste dienen bovenstaande vragen in algemene termen te worden beantwoord. Daaropvolgend dienen deze te worden uitgewerkt in gedetailleerde antwoorden. Als u de vragen niet goed kan beantwoorden kunt u beter nog niet aan de volgende stap beginnen. Bij het maken van keuzes en het inrichten van het SSC zal u telkens op bovenstaande vragen en antwoorden moeten teruggrijpen om tot de juiste vervolg beslissingen te komen.

Nadat de doelen en doelstellingen van een SCC helder zijn geformuleerd kan aan de volgende stap worden begonnen.