071 785 35 92 korving@bellhayes.nl

Het beantwoorden van een aanbesteding op basis van Prestatieinkoop (Best Value Procurement BVP) vraagt een totaal andere aanpak dan uw reguliere offerte traject. De naam geeft het al aan, u wordt bij prestatie inkoop beoordeeld op uw prestaties. Best Value Procurement (BVP) is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs. Bij Best Value-projecten is de opdrachtnemer voor de zaken die worden uitbesteed ‘in the lead’. U krijgt zo de kans uw expertise maximaal te laten zien. Levert u de beste prestaties door de gestelde doelstellingen te realiseren, dan wint u de prestatie inkoop.

Bij BVP gaat het de overheid er om de best beschikbare expert te vinden die de opdracht kan uitvoeren. De opdrachtnemer neemt het voortouw voor de zaken die worden uitbesteed en de overheid faciliteert.

Centraal staan:

  • meeste waarde voor de laagste prijs
  • maximaal gebruik maken van de expertise van de opdrachtnemer
  • denken vanuit het gezamenlijk belang (win-win)
  • luisteren, begrijpen en stroomlijnen in plaats van management, controle en inspectie
  • gebruik maken van dominante informatie
  • vergroten van winst voor de leveranciers
  • minimaliseren van communicatie, besluitvorming en transacties
  • gezamenlijk risicodossier en wekelijkse rapportages
  • verminderen van risico’s door gebruik expertise en transparantie

Met BVP heeft de aanbieder minder kosten bij de aanbesteding en meer mogelijkheden om zich te onderscheiden van concurrenten. Uw klant krijgt een beter resultaat, zonder dat zij iedere stap van de opdrachtnemer hoeven te controleren. Levert u de beste prestaties door de gestelde doelstellingen te realiseren, dan wint u de prestatie inkoop.

De beste oplossing

Het risico verschuift naar u, de leverancier. Want u wordt gezien als de specialist in oplossingen. Weet dat u daaraan wordt gehouden. Niet de klant maakt de keuze voor een oplossing, maar u. U belooft de problemen van uw klant op te lossen, door de gestelde doelstellingen te realiseren. Voor dat u hieraan begint zult u alle risico’s moeten inventariseren en calculeren. En let u op de netto klantprijs is niet langer kosten plus marge. Bent u hiertoe bereidt en is uw organisatie hiertoe uitgerust, dan zijn er mooie opdrachten en een intensieve relatie met nieuwe opdrachtgevers mogelijk.

Lees ook:

BellHayes-4-fasen

Prestatieinkoop kan globaal worden opgesplitst in 4 fasen. Elke fase kent hierbij een onderverdeling in belangrijke nevenstappen. Het vaststellen van een projectplan als geheel, per fase en per stap is belangrijk om het overzicht te behouden, voortgang en kwaliteit te bewaken.

 

 

Meer informatie over de 4 fasen van Prestatieinkoop vindt u hier >>>