071 785 35 92 korving@bellhayes.nl

Het aantal meldingen over verwarde personen is ook het afgelopen jaar fors gestegen. De politie kreeg in 2016 circa 75.000 telefoontjes over mensen met verward gedrag, zo’n 14 procent meer dan in het jaar daarvoor. Sinds 2011 is het aantal meldingen bijna verdubbeld; het waren er toen 40.000. Ook zijn de situaties volgens de politie steeds ernstiger en zijn er vaker wapens bij betrokken (bron: NOS op 21 februari 2017).

Deze toename en de druk vanuit de overheid om de opvang van verwarde personen weg te halen bij de politie en direct onder te brengen bij een GGZ instelling, heeft als gevolg dat de vraag naar spoedeisende hulp en opname gaat toenemen. Dit heeft ook grote gevolgen voor de veiligheid van het zorgpersoneel. Escalaties nemen toe waardoor de medewerkers van de instellingen zich minder veilig voelen in hun werkomgeving. Naast het feit dat het personeel moet beschikken over vaardigheiden, expertise en zelfvertrouwen stijgt de vraag naar goede persoonsalarmeringssystemen en een juiste opvolging van alarmen. Vooral in de avond, nacht en in het weekend wordt de kans op onveilige situaties groter en moeten deze mensen kunnen rekenen op snelle hulp in acute onveilige situaties.

Een goed alarmsysteem alléén is geen garantie voor een veilige werkplek. Instellingen die veiligheid garanderen aan het personeel beschikken ook over de juiste protocollen bij de persoonsalarmeringssystemen. Teamwork, duidelijke afspraken en vertrouwen lijken een open deur. Maar een protocol is voor de veiligheid van uw zorgwerknemers geen overbodige luxe. Zonder duidelijke procedures voelen de medewerkers zich niet veilig en bestaat de kans dat ze kiezen voor een andere minder stressvolle werkomgeving (zie artikel GGZ Nieuws van 4 oktober 2016: CNV, veel onvrede en frustratie bij GGZ-medewerker). Hoe pak je dat aan? Waar moet je als organisatie aan voldoen bij het inrichten van een veilige werkomgeving? We bespreken hier vijf cruciale aandachtspunten:

Indeling type locatie

Voordat de eisen en wensen van het zorgpersoneel geïnventariseerd worden is het goed om een indeling te maken in de type locaties en kamers bij een GGZ-instelling. Denk hierbij aan klinieken, poli-spreekkamers, separeerruimtes, beschermd wonen (BW). Dit onderscheid is van belang omdat ieder type kamer een ander type persoonsalarmering vraagt. De gevraagde nauwkeurigheid van locatiebepaling kan namelijk verschillen per type kamer. Zo zal de separeerruimtes een locatiebepaling op kamerniveau eisen, maar kan een kamer op een BW een nauwkeurigheid op afdelingsniveau voldoende zijn. Op basis van de gewenste nauwkeurigheid dient een keuze te worden gemaakt in de oplossing zoals locatiebepaling op basis van Wifi access points al dan niet in combinatie met locatiebepalende software of door middel van locators of bakens.

Interne organisatie

Het aantal meldingen en oproepen is divers. Een bepaalde oproep is minder urgent dan een andere oproep. De zorg wenst dat er een prioriteit kan worden aangegeven van de meldingen zodat urgente melding eerder bij de zorgmedewerker kenbaar wordt gemaakt dan een melding of oproep met minder urgentie. Bij de medewerkers van zowel BW als de klinieken is de behoefte om een assistentie verzoek uit te laten gaan naar collega’s. Op dit moment moet de medewerker de alarmknop indrukken ook voor ‘normale’ assistentie zoals het optillen van de cliënt. Dit levert in veel gevallen onnodige stres bij de collega’s op. Een keuze voor alarm of assistentie kan deze ergernis voorkomen. Daarbij is er vaak sprake van loos alarm. Als per ongeluk de alarmknop is ingedrukt moet het mogelijk zijn dat deze binnen 10 seconden weer wordt geannuleerd. Denk daarom bij het inrichten van de interne organisatie aan een goede procedure voor alle soorten oproepen en zorg ervoor dat de techniek hier op aansluit.

Zorgmatrix

De keuze voor een bepaalde techniek is belangrijk maar veel belangrijker is het vastleggen en beschrijven van de alarmopvolging. Het heeft niet veel zin om alarm te maken als er geen opvolging is. Het voorkomen van schijnveiligheid is van cruciaal belang. Het opstellen van een zogenaamde zorgmatrix moet nauwkeurig worden opgesteld in overleg met het zorgpersoneel. In deze matrix moet worden vastgelegd welke collega’s jouw alarm ontvangen en welke maatregelen er worden genomen. Bij een lage bezetting moet bekend wie waar dienst heeft en welke afdelingen en medewerkers elkaar kunnen ondersteunen, zodat iedereen weet op wie hij/zij kan terugvallen.

Keuze apparatuur

Voor de medewerkers is het vooral praktisch dat ze één device hebben. Waarmee kan worden gebeld, alarm kan worden gemaakt, locatie wordt aangegeven en worden afgelezen en afgehandeld. Tevens wil men graag de oproepen van de cliënten via dit device kunnen afhandelen. Een logische keuze is daarom één smartphone te kiezen als device. Hierop kunnen diverse zorgapps worden geplaatst naast het gebruik van andere apps. De smartphone moet uiteraard wel degelijk zijn en voorzien van een clip zodat deze kan worden gedragen door het zorgpersoneel.

Slimme nachtzorg

Een nieuwe ontwikkeling voor de nachtzorg is om mobiele eenheden te creëren. Vaak zijn de eerste paar- en de laatste uren in de nachtdienst druk. De rest van de nacht is het rustiger. Hierop kan je anticiperen als organisatie door het zorgpersoneel in de nacht efficiënter in te zetten. Bijvoorbeeld met een centrale meldpost, waar de alarmen en oproepen kunnen worden afgehandeld. Met behulp van één centrale cockpit, camera’s, beeldbellen & persoonsalarmering kunt u een groter zorggebied bereiken zonder aan snelheid naar calamiteiten in te boeten. Uw medewerkers staan er niet meer alleen voor en kunnen veilig en vertrouwd goede zorg bieden. De oproepen van de cliënten kunnen via deze meldpost worden afgehandeld via een spreek/luister verbinding. Zodra assistentie nodig is kan de medewerker van de centrale meldpost de mobiele unit aansturen, zodat deze naar de cliënt kan gaan om de juiste zorg te verlenen. Ook het bekijken van camerabeelden kan door de centrale meldpost worden overgenomen. Het is wellicht wel raadzaam om op grote locaties nog een decentrale zusterpost te behouden.

Deze aanbevelingen zijn niet alleen goed voor toegankelijke patiëntenzorg. Het centraliseren van uw team bevordert ook het intercollegiaal overleg en teamgevoel. Samen sta je sterker en met behulp van nieuwe technieken zoals slimme alarmering & beeldbellen staat uw team er niet meer alleen voor. Techniek ondersteund uw team waardoor uw mensen veiliger en met meer betrokkenheid uw patiënten kunnen helpen.

Veiligheid voor zorgpersoneel begint bij uw mensen. Zorg goed voor uw medewerkers, zodat zij veilig en vertrouwd voor uw cliënten kunnen zorgen. Bent u geïnteresseerd in een veiligere omgeving voor uw medewerkers & cliënten? Neem dan contact op met Nico Korving via korving@bellhayes.nl. Wij helpen u graag op weg naar een veilige werkplek.

 

Dit is een artikel in onze serie over veiligheid voor zorgpersoneel. Lees ook ons artikel over slimme zorg bij thuisbehandeling:

https://www.bellhayes.nl/slimme-zorg-veiligheid-voor-uw-medewerkers-bij-thuisbehandeling/