088 – 876 54 32 hofstee@bellhayes.nl
Select Page
Lokale overheid
Leveringen

€207.000,=

Diensten

€207.000,=

Centrale overheid
Leveringen

€134.000,=

Diensten

€134.000,=

Sector water en energie
Leveringen

€414.000,=

Diensten

€414.000,=

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.