088 8765433 korving@bellhayes.nl
Lokale overheid
Leveringen

€207.000,=

Diensten

€207.000,=

Centrale overheid
Leveringen

€134.000,=

Diensten

€134.000,=

Sector water en energie
Leveringen

€414.000,=

Diensten

€414.000,=

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.