071 785 35 92 korving@bellhayes.nl

Handige informatie en links voor aanbestedingen

De regelgeving rondom aanbestedingen is veelomvattend en complex. Niemand wil deze regels ontlopen maar indien men niet goed bekend is op dit terrein zijn vergissingen snel gemaakt. Daarom kan de complexiteit van aanbestedingsregels beter niet onderschat worden. Aangezien de regelgeving ook nogal eens verandert is het belangrijk up to date te blijven en ervaring op te bouwen. Grotere overheidsorganisaties hebben hiertoe full time specialisten in huis. Maar middelgrote en kleinere overheidsorganisaties hebben hier niet de middelen voor.

Vergeet niet dat als een Europese aanbesteding niet van toepassing is, er nog vele aanbestedingsregels zijn die wel van toepassing zijn. Daarnaast hebben overheden vaak zelf ook nog aanvullende interne regels. Al deze regels moeten worden toegepast. Het niet juist volgen van de aanbestedingsregels kan ingrijpende en zeer kostbare gevolgen hebben.

BellHayes heeft ruime ervaring op dit gebied en helpt u graag door de wir-war aan regels te navigeren. Wij geven u graag duidelijk advies met een helder plan van aanpak zodat u goed voorbereid uw aanbesteding kan aangaan.

Hierbij een aantal nuttige links die u niet mag missen als u overweegt een aanbesteding te doen.

PIANOo

PIANOo is het expertisecentrum aanbesteden en heeft als taak het inkopen en aanbesteden bij alle overheden te professionaliseren. Met oog voor rechtmatigheid én doelmatigheid. PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten. Professionele inkoop draagt bij aan het beleid van de organisatie en biedt value for tax payers’ money. PIANOo is een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken (EZ). PIANOo heeft een stuurgroep met vertegenwoordigers van de doelgroepen.

Rijksoverheid

Informatie site van de rijksoverheid met nieuws en informatie ten aanzien van aanbestedingen. Op 1 april 2013 trad de nieuwe aanbestedingswet in werking. Die moet onder andere leiden tot minder administratieve lasten. Ook moet het kleinere bedrijven een eerlijke kans geven op een opdracht.

Tenderned

Tenderned is het marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Tenderned is een onderdeel van PIANOo en daarmee onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Tenderned brengt aanbestedingen op 1 overzichtelijke plaats bij elkaar.

Eur-Lex

Op de site Eur-lex vind u alle wetgeving, andere documenten en de authentieke elektronische versie van het Publicatieblad van de EU in 24 talen. Zo ook de regelgeving inzake aanbestedingen.