071 785 35 92 korving@bellhayes.nl

Best Value Procurement (BVP) oftewel Prestatie inkoop kan globaal worden opgesplitst in 4 fasen. Elke fase kent hierbij een onderverdeling in belangrijke nevenstappen.

1. Voorbereidingsfase

In de eerste fase benoemen we het project, we formuleren doelen en doelstellingen en bepalen wegingsfactoren. In deze fase wordt het projectteam samengesteld. We maken afspraken over het proces en maken een planning. En we bepalen de gunningsfactoren, het meetsysteem en maken een risicoanalyse.

2. Inschrijvings- en beoordelingsfase

Aan de hand van de gunningsfactoren selecteren we de aanbieder op basis van de economisch meest voordelige inschrijving.

3. Onderbouwingsfase

De aanbieding en prestatie worden in detail uitgewerkt. We maken de doelstellingen meetbaar en onderbouwen de aanbieding en prestatie van de beoogd opdrachtnemer en opdrachtgever. Deze fase sluit af met een gunning.

4. Uitvoeringsfase

In deze fase zal de prestatie door de geselecteerde aanbieder moeten worden geleverd en zal meting van de prestaties van opdrachtnemer plaats vinden.

Voor het vaststellen van een projectplan als geheel, per fase en per stap is belangrijk om het overzicht te behouden, voortgang en kwaliteit te bewaken. Wij brengen u graag in contact met de juiste specialisten voor een vrijblijvend gesprek over prestatie inkoop >>>

Meer informatie Best Value Procurement / Prestatie inkoop

Er zijn diverse boeken en websites die meer informatie over geven over Best Value Procurement of Prestatieinkoop.

Must read:
BellHayes prestatie inkoop - boek Jeroen van de RijtPrestatieinkoop’ is vooral een praktisch boek dat u ondersteuning geeft bij het opzetten van uw eigen inkooptraject, gericht op innovatie in de keten. Het boek wordt ondersteund door de website www.prestatieinkoop.com.