071 785 35 92 korving@bellhayes.nl

Bij het maken van een keuze om uw applicaties onder te brengen bij een datacenter in eigen huis of bij een extern datacenter kijken we naar de eisen en wensen van uw organisatie, security en de kosten. Dit zijn de 3 primaire factoren die tot een keuze leiden tussen uitbesteden of zelf doen.

Eisen en wensen van uw organisatie

Een eigen datacenter oplossing heeft vaak de voorkeur voor grote organisaties die veel verschillende applicaties draaien met complexe en sterk variabele capaciteitseisen. En bovendien alle kennis en middelen in huis hebben om dit 24×7 te kunnen managen. De systemen kunnen op uw specifieke eisen worden gedimensioneerd en zijn altijd en alleen voor uw organisatie beschikbaar. Toch biedt ook voor deze organisaties een extern datacenter belangrijke aanvullende mogelijkheden zoals bijvoorbeeld extra zekerheid voor dataopslag en noodoplossingen bij escalaties.Voor alle overige organisatie is het uitbesteden van een datacenter oplossing een serieuze overweging.

Security

Bij een datacenter oplossing legt u de beveiliging van uw informatie en applicaties deels in handen van uw leverancier. De vraag is in hoeverre uw leveranciers voor u afdoende security maatregelen heeft getroffen. Hierover zijn natuurlijk goede afspraken te maken en aanvullende eisen te stellen indien gewenst. Daarnaast blijft u zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw eigen locatie, uw eigen mensen en gebruikers, de systemen waarop de diensten worden gepresenteerd zoals smartphones, tablets en computers. Maar ook uw eigen (on)beveiligde WIFI netwerken blijven uw verantwoording. Bij een eigen datacenter oplossing heeft u de security zelf volledig in handen, u kunt het precies zo (laten) inrichten zoals uw organisatie dat vereist.

Kosten

Het bouwen en inrichten van eigen datacenter oplossing gaat gepaard met relatief hoge investeringen. Maar ook de maandlasten zijn niet te onderschatten. Stroomverbruik voor de servers en koeling kan aanzienlijk zijn. Ook het beschikbaar hebben van 24×7 deskundig opgeleid personeel kost een redelijk bedrag. Uitbesteden is ook niet gratis natuurlijk, maar door het delen van veel kosten over meerdere klanten en de specialistische kennis lukt het de datacenters toch vaak hun uitgaven te drukken. Wat doet de business case over de periode van bijvoorbeeld 4 jaar? Vaak blijkt een eigen datacenter een duurder oplossing, ook omdat men vaak kosten over het hoofd ziet. Maar dit is niet altijd het geval, het is sterk afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Een ander punt is of een organisatie liever een investering neemt of werkt met vaste maandbedragen.

Conclusie

Het is niet zo eenvoudig om voor al uw bedrijfstoepassingen een eenduidige conclusie te kiezen voor een eigen datacenter of voor het uitbesteden ervan aan een datacenter van een leverancier. Het is praktisch om eerst eens te starten met een overzicht van alle gebruikte applicaties binnen uw organisatie. Deze applicaties vervolgens te clusteren en dan per cluster een business case uit te werken op bases van de 3 primaire beslissingsfactoren. Het is ook goed mogelijk dat er een hybride model uit de bus komt.

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij uw beslissing of wilt u eens sparren over dit onderwerp? Wij kunnen u in contact brengen met ervaren experts van een onafhankelijk bureau.