071 785 35 92 korving@bellhayes.nl

Het inrichten van een Shared Service Center

Nadat de doelen en doelstellingen voor het inrichten van een Shared Service Center (SSC), helder zijn geformuleerd kan worden worden overgegaan tot het opstellen van een projectgroep. Deze projectgroep zal aan de volgende onderdelen invulling moeten geven. Het...

Het Shared Service Center

Wat is een shared Service Center, SSC. Het is eigenlijk een heel ruim begrip, telecom en ICT zijn slechts onderdelen. Een Shared Service Center omvat allerlei dienstverlening voor en door de gemeente. Het idee is dat samenwerken betere kwaliteit tegen lagere kosten...

Best Value Procurement / Prestatieinkoop

Best Value Procurement (BVP) of in goed Nederlands, Prestatieinkoop, is een inkoopmethode die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs. De ontwikkeling van Best Value Procurement is reeds in de jaren 1990 in gang gezet door Dean T. Kashiwagi. Hij heeft de...