Category

Programma van Eisen
Waarom nog een fax over VoIP netwerken? De werking van een FAX over VoIP netwerken behoeft speciale aandacht. De hoge snelheden van een fax over traditionele telefoonverbindingen kunnen bij VoIP netwerken niet worden gehaald. Gelukkig is het zo dat door de opkomst van andere transmissie media dit een niet onoverkomelijk probleem is. Tegenwoordig kunnen we...
Continue Reading
Er worden nog steeds veel traditionele telefonie installaties vervangen door zogenaamde Voice over IP (VoIP) installaties. VoIP houdt niet meer in dan het afhandelen van spraak binnen dezelfde netwerk infrastructuur als data. 4 veel gestelde vragen Hieronder staan 4 vragen die ons vaak worden gesteld als wij bij een klant in gesprek zijn: Gaat er...
Continue Reading
Praktijk ervaring BellHayes begeleidt al 10 jaar aanbestedingen. Aanbestedingstrajecten voor het bedrijfsleven en aanbestedingen voor de overheid die onder de Europese regelgeving vallen. Wij kunnen putten uit een schat aan pijnlijke en prettige ervaringen om aanbestedingen te verbeteren, zowel voor de aanbestedende partij als voor de aanbiedende partij. Onafhankelijk expertisecentrum BellHayes is een onafhankelijke expertisecentrum,...
Continue Reading
SIP is Hip ISDN is uit De telecom providers proberen nieuwe klanten binnen te halen door ze over te laten stappen van het “oude” ISDN naar het “moderne SIP”. Het argument van de providers is dat SIP lijnen veel goedkoper zijn dan de huidige telefoonlijnen en dat de belkosten per minuut ook veel lager liggen....
Continue Reading
Het is helaas niet zo dat de beste aanbieder altijd de openbare aanbesteding wint. Het is meestal de aanbieder die het beste weet hoe je een aanbesteding moet beantwoorden die met de opdracht naar huis gaat. Wij begeleiden al een jaar of 10 aanbestedingen voor de overheid en het bedrijfsleven. Openbare aanbestedingen voor de overheid...
Continue Reading
Ervaringen met interne bekabeling in een pand uit de jaren ‘90 Wij zitten met een kleine organisatie in een bedrijfsverzamelgebouw, het Transpolisgebouw in Hoofddorp. Het is een pand in de Haarlemmermeer in een druk bezette kantoorwijk. Het pand is in de jaren ’90 gebouw en heel erg goed onderhouden, het is een prachtige locatie en...
Continue Reading
De zorg is een wereld in beweging. De regelgeving is continue aan verandering onderhevig en mede als gevolg daarvan zijn er ingrijpende veranderingen voor hulpverlener en hulpbehoevende. Hoe kan je als zorginstelling inspelen, overleven en blijvend goede zorg bieden in dit veranderende landschap. Het is in de eerste plaats zaak om de gevolgen van de...
Continue Reading
Om te kunnen voldoen aan de door het LHV opgestelde richtlijnen voor de telefonische bereikbaarheid zal de huisarts een aantal zaken moeten regelen. Het is niet een kwestie van sneller de telefoon opnemen of een andere telefooncentrale kopen. Er zal een aantal maatregelen moeten worden genomen die bij elkaar tot het gewenste resultaat zullen leiden. Enkele...
Continue Reading
De afgelopen jaren is er veel verbeterd in de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de huisartsen. De LHV heeft daarop besloten de richtlijnen ten aanzien van de bereikbaarheid aan te scherpen. De vorige richtlijnen dateerden van 2008. Het doel is om de serviceverlening voor patiënten verder te verbeteren. Er zijn steeds meer technische middelen beschikbaar een...
Continue Reading
4G wat is dat precies, feitelijk hebben we geen 4G maar LTE. Voor degene die interesse heeft in de technische details verwijzen wij naar Wikipedia. Voor ons zijn nu maar even 3 dingen belangrijk. De Internet snelheid. De beschikbaarheid. De dekking. De dekking van de 3 providers in Nederland In Nederland hebben we nu 3...
Continue Reading
1 2 3