Category

Blauwdruk Huidige Situatie
Wilt u inschrijven op een aanbesteding, dan moet u zich houden aan de regels en voorschriften die beschreven zijn in de aanbestedingsstukken. Het verloop van aanbestedingsproces staat in hieronder beschreven.   Informatie verzamelen Hierbij wordt alle informatie verzameld ten aanzien van de huidige telefonie omgeving zoals contracten, kosten, aantallen toestellen, poorten en infrastructuur, gebruikte functies,...
Continue Reading
Best Value Procurement (BVP) oftewel Prestatie inkoop kan globaal worden opgesplitst in 4 fasen. Elke fase kent hierbij een onderverdeling in belangrijke nevenstappen. 1. Voorbereidingsfase In de eerste fase benoemen we het project, we formuleren doelen en doelstellingen en bepalen wegingsfactoren. In deze fase wordt het projectteam samengesteld. We maken afspraken over het proces en maken een...
Continue Reading
Voor een efficiënte zorgverlening is het van groot belang dat medische- en cliënt informatie op een eenvoudige en snelle wijze toegankelijk zijn. De informatievoorziening moet zijn afgestemd op de behoefte van de specifieke medewerkers in de organisatie. Aan de andere kant wilt u voorkomen dat informatie toegankelijk wordt voor onbevoegden. Niet elke medewerker heeft toegang...
Continue Reading
BellHayes QuickScan Contract Management Heeft u inzicht in uw totale kosten voor Telecom en IT? Weet u welke contracten uw organisatie heeft afgesloten en wanneer deze aflopen? Welke opzegtermijn is toepassing en waar betaalt u nu eigenlijk precies voor? Allemaal vragen waar de meeste organisaties geen volledig antwoord op hebben. Het gevolg is dat contracten...
Continue Reading
Ontwikkelingen in de markt Zorginstellingen zijn aan verandering onderhevig, dat kan niemand zijn ontgaan. De ene ontwikkeling is nog niet afgerond of de volgende komt er al weer aan. De dienstverlening moet mee bewegen om te kunnen overleven in een markt die in de loop van de jaren steeds concurrerender is geworden. Hoe voorkom je...
Continue Reading
Het programma van eisen is een geschreven verzameling van eisen en wensen ten aanzien van een mogelijke nieuwe investering van de organisatie. Het doel is om vooraf de criteria waaraan de oplossing moet voldoen nauwkeurig vast te leggen en om de randvoorwaarden te definiëren. Het programma van eisen Stelt de functies van de gewenste oplossing vast. Geeft...
Continue Reading
Bent u tevreden over uw laatste investering? Weet u nog wat uw leverancier u allemaal beloofde voordat u met het project begon? Waarschijnlijk niet, het lijkt namelijk al zo lang geleden dat u om tafel zat om uw ideeën en het project te bespreken. Alles kon en alles was mogelijk. Maar welke van al die...
Continue Reading
Waarom nog een fax over VoIP netwerken? De werking van een FAX over VoIP netwerken behoeft speciale aandacht. De hoge snelheden van een fax over traditionele telefoonverbindingen kunnen bij VoIP netwerken niet worden gehaald. Gelukkig is het zo dat door de opkomst van andere transmissie media dit een niet onoverkomelijk probleem is. Tegenwoordig kunnen we...
Continue Reading
Er worden nog steeds veel traditionele telefonie installaties vervangen door zogenaamde Voice over IP (VoIP) installaties. VoIP houdt niet meer in dan het afhandelen van spraak binnen dezelfde netwerk infrastructuur als data. 4 veel gestelde vragen Hieronder staan 4 vragen die ons vaak worden gesteld als wij bij een klant in gesprek zijn: Gaat er...
Continue Reading
SIP is Hip ISDN is uit De telecom providers proberen nieuwe klanten binnen te halen door ze over te laten stappen van het “oude” ISDN naar het “moderne SIP”. Het argument van de providers is dat SIP lijnen veel goedkoper zijn dan de huidige telefoonlijnen en dat de belkosten per minuut ook veel lager liggen....
Continue Reading
1 2