Category

Begeleiding Offerte Aanvraag
Europese aanbestedingsregels en procedures, als overheidsorganisatie ontkom je er niet aan. De regels zijn er om aanbestedingen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen waarbij alle marktpartijen een gerechtvaardigde kans hebben om overheidsopdrachten te verkrijgen. Complex proces maar kostenbesparend De aanbestedingsprocedures leiden bij de overheid tot extra kosten om het proces op een juiste wijze uit...
Continue Reading
Wilt u inschrijven op een aanbesteding, dan moet u zich houden aan de regels en voorschriften die beschreven zijn in de aanbestedingsstukken. Het verloop van aanbestedingsproces staat in hieronder beschreven.   Informatie verzamelen Hierbij wordt alle informatie verzameld ten aanzien van de huidige telefonie omgeving zoals contracten, kosten, aantallen toestellen, poorten en infrastructuur, gebruikte functies,...
Continue Reading
Het beantwoorden van een aanbesteding op basis van Prestatieinkoop (Best Value Procurement BVP) vraagt een totaal andere aanpak dan uw reguliere offerte traject. De naam geeft het al aan, u wordt bij prestatie inkoop beoordeeld op uw prestaties. Best Value Procurement (BVP) is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs....
Continue Reading
Best Value Procurement (BVP) oftewel Prestatie inkoop kan globaal worden opgesplitst in 4 fasen. Elke fase kent hierbij een onderverdeling in belangrijke nevenstappen. 1. Voorbereidingsfase In de eerste fase benoemen we het project, we formuleren doelen en doelstellingen en bepalen wegingsfactoren. In deze fase wordt het projectteam samengesteld. We maken afspraken over het proces en maken een...
Continue Reading
Bepaal de drempelwaarde U dient een aantal stappen te zetten om vast te kunnen stellen aan welke regels uw Europese aanbestedingen moet voldoen. De eerste stap is om vast te stellen wat de drempelwaarde is die voor uw organisatie van toepassing is. Het kavel dat u wilt aanbesteden valt onder het drempelbedrag Het kavel dat...
Continue Reading
Handige informatie en links voor aanbestedingen De regelgeving rondom aanbestedingen is veelomvattend en complex. Niemand wil deze regels ontlopen maar indien men niet goed bekend is op dit terrein zijn vergissingen snel gemaakt. Daarom kan de complexiteit van aanbestedingsregels beter niet onderschat worden. Aangezien de regelgeving ook nogal eens verandert is het belangrijk up to...
Continue Reading
Het programma van eisen is een geschreven verzameling van eisen en wensen ten aanzien van een mogelijke nieuwe investering van de organisatie. Het doel is om vooraf de criteria waaraan de oplossing moet voldoen nauwkeurig vast te leggen en om de randvoorwaarden te definiëren. Het programma van eisen Stelt de functies van de gewenste oplossing vast. Geeft...
Continue Reading
Praktijk ervaring BellHayes begeleidt al 10 jaar aanbestedingen. Aanbestedingstrajecten voor het bedrijfsleven en aanbestedingen voor de overheid die onder de Europese regelgeving vallen. Wij kunnen putten uit een schat aan pijnlijke en prettige ervaringen om aanbestedingen te verbeteren, zowel voor de aanbestedende partij als voor de aanbiedende partij. Onafhankelijk expertisecentrum BellHayes is een onafhankelijke expertisecentrum,...
Continue Reading