088 8765433 korving@bellhayes.nl

Best Value Procurement (BVP) of in goed Nederlands, Prestatieinkoop, is een inkoopmethode die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs. De ontwikkeling van Best Value Procurement is reeds in de jaren 1990 in gang gezet door Dean T. Kashiwagi. Hij heeft de principes en het proces van BVP/Prestatie inkoop ontworpen en het systeem in de loop van de jaren doorontwikkeld. Sinds enkele jaren neemt de populariteit van presatieinkoop in Nederland ook toe. Dit onder aanvoering van enkele grote opdrachtgevers.

Zelf een aanbesteding uitzetten op basis van Best Value Procurement, Prestatieinkoop >>>

Hoe win je een offerteaanvraag op basis van Best Value Procurement, Prestatieinkoop >>>

Wat is best value procurement / prestatieinkoop

Prestatieinkoop in een andere wijze van inkopen. Grote organisaties met veel kennis in huis zoals de overheid zijn eraan gewend om hun opdrachtnemers in detail voor te schrijven wat en hoe er geleverd dient te worden. Zelfs een technisch detailontwerp van de gewenste oplossing wordt bij de offerteaanvraag aan de leverancier aangeboden. Of hij daar maar even aan wil voldoen tegen de laagst mogelijke prijs.

Bij prestatieinkoop denken we anders, we geven de opdrachtnemer volledig inzicht in de functionele eisen en wensen van de opdrachtgever en geven daarbij tevens aan hoeveel budget er voor dit project beschikbaar is. De opdrachtnemer mag vervolgens aan de slag en een voorstel neerleggen hoe ze tegemoet kunnen komen aan de functionele eisen en wensen binnen de kaders van het vastgestelde budget.

  • De opdrachtgever specificeert zijn functionele eisen en wensen en het beschikbare.
  • Het te besteden budget is vooraf bepaald en openbaar voor de opdrachtnemer.
  • De opdrachtnemer specificeert het functioneel en technisch (detail) ontwerp binnen de kaders van het budget.
  • De verantwoordelijkheden voor het nemen van keuzes verschuift van opdrachtgever naar opdrachtnemer.
  • Opdrachtgever legt meer verantwoordelijkheden en vertrouwen bij de leverancier.
  • Het aanbestedingsproces vergt minder tijd voor opdrachtgevers.
  • Een totaal andere aanpak van offerteaanvragen voor de opdrachtnemer.
  • Een andere kijk op inkoop en verkoop door beide organisaties is belangrijk.