088 8765433 korving@bellhayes.nl

Besparingen mogelijk

U denkt dat u al een goedkope leverancier heeft, maar het blijkt maar al te vaak dat u nog talloze vergeten lijnen van KPN heeft liggen. Besparingen op KPN infrastructuur zijn bijna altijd mogelijk.

KPN gebruikt verscheidene systemen om de configuratie van en de facturatie aan haar klanten te administreren. Voor klanten is de output van deze systemen nogal complex. De wijze waarop facturen kunnen worden gecontroleerd is lastig. Ook is het niet altijd even eenvoudig om na te gaan wat nu daadwerkelijk word geleverd en of dit wel noodzakelijk is.

BellHayes heeft ervaring in het onderzoeken van facturen en configuratiegegevens van KPN. Vaak blijkt al snel dat er aanzienlijke besparingen te behalen zijn. BellHayes vereenvoudigd de administratieve gegevens zodat deze inzichtelijk worden. Hieruit kan met zekerheid worden vastgesteld welke infrastructuur en of diensten overbodig zijn. Als er twijfel is over overbodigheid of diensten die minder relevant kunnen zijn, zal dit nader onderzoek vergen. Het enige wat u als klant moet doen is schriftelijk toestemming verlenen zodat BellHayes als derde partij de beschikking kan krijgen over de bij KPN aanwezige administratieve gegevens. BellHayes komt uiteindelijk met een advies een geeft ook aan wat mogelijke besparingen zijn

Waarom zijn besparingen mogelijk

Bedrijven veranderen, er wordt gereorganiseerd, er wordt nieuw gebouwd, techniek veranderd, enzovoort. Al deze zaken hebben gevolg voor benodigde communicatie infrastructuur. Veelal wordt nieuw besteld en oud niet opgeheven met als gevolg dat deze als levering blijven staan. Het niet meer gebruiken van bijvoorbeeld bepaalde telefoonnummers wil niet zeggen dat er geen kosten meer zijn. Verouderde apparatuur wordt weggehaald of niet meer gebruikt en de bijbehorende infrastructuur blijft bestaan. Op locatie zien wij vaak dat bepaalde infrastructuur door nieuw- of verbouw letterlijk achter muren is verdwenen en nog steeds op de lijsten van geleverde infrastructuur staan

Wat is de output die de klant kan verwachten

Naarmate het aantal afgenomen producten toeneemt wordt e.e.a steeds minder inzichtelijk en de dus neemt de controleerbaarheid af met als gevolg dat dat steeds minder of niet meer wordt gedaan. Het gevolg is dat na verloop van tijd er sprake zal zijn van overbodige infrastructuur zeker ook door de verandering in de techniek en het vaak minder noodzakelijk zijn van specifieke infrastructuur. Er kan niet meer goed worden nagegaan wat nog wel en wat niet meer benodigd is. BellHayes komt met een heldere lijst van aanbevelingen en een voorspelling over de besparingen

Voor welke organisatie is dit interessant

Retail bedrijven met meerdere vestigingen, gemeentelijke overheden, rijksoverheden, gezondheidszorg. In zijn algemeenheid is dit eigenlijk interessant voor alle wat grotere organisaties die veel gebruik maken van telecommunicatie infrastructuur.