071 785 35 92 korving@bellhayes.nl

BellHayes QuickScan Contract Management

Heeft u inzicht in uw totale kosten voor Telecom en IT? Weet u welke contracten uw organisatie heeft afgesloten en wanneer deze aflopen? Welke opzegtermijn is toepassing en waar betaalt u nu eigenlijk precies voor? Allemaal vragen waar de meeste organisaties geen volledig antwoord op hebben. Het gevolg is dat contracten stilzwijgend worden verlengd. U betaalt voor diensten die u niet meer nodig heeft en u maakt te hoge kosten. Wij kunnen u helpen dat te voorkomen, wij helpen u kosten te besparen en contracten te beheren.

Samenspel tussen medewerkers, IT, Finance en Inkoop
De vraag of een contract moet worden verlengd is een samenspel tussen de afdelingen Finance, IT en Inkoop. Maar ook de medewerkers die gebruik maken van applicaties en toepassingen waar deze contracten betrekking op hebben dienen betrokken te worden. Het is een ingewikkeld samenspel vanuit verschillende gezichtspunten.

Finance wenst kosten beheersing en een gebudgetteerd uitgavenpatroon. Voor IT is het beheer van een applicatie en het bieden van goede dienstverlening belangrijk. IT heeft bovendien een planning voor de introductie van nieuwe diensten. Medewerkers verwachten een goede dienstverlening van hun IT afdeling. Ze wensen toegang tot de nieuwste mogelijkheden en tevens een gefaseerde introductie om te kunnen wennen aan vernieuwingen. De afdeling Inkoop mag dit alles in zo efficiënt en flexibele mogelijke contracten met de leveranciers verwoorden en onderhandelen.

Inzicht in uw huidige situatie
De BellHayes QuickScan Contract Management geeft snel inzicht in de huidige situatie binnen uw organisatie.

Wij maken inzichtelijk met welke dienstverleners er lopende contracten zijn, geven overzicht in kosten, looptijden en uitstapmogelijkheden. We onderzoeken of de tarieven, voorwaarden en de service levels nog marktconform zijn. Samen met u bepalen we in hoeverre de betrokken diensten nog in het lange termijn plaatje passen en in hoeverre medewerkers nog gebruik maken van toepassingen waaraan de contracten ten grondslag liggen. Wellicht zijn er alternatieve oplossingen.

Inhoud en werkwijze
Via de QuickScan door de consultants van BellHayes uitgevoerd, krijgt u met een beperkte investering snel inzicht in hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van kosten en contracten. Hiermee bent u in staat om de juiste vervolgstappen te nemen, u voorkomt onnodige kosten.

De BellHayes QuickScan Contract Management in 5 stappen:

  1. Opvragen van de contracten en facturen
  2. Interviews met afdeling IT, Finance en Inkoop
  3. Analyse van de gegevens
  4. Presentatie eindrapport
  5. Advies en vervolgstappen