088 8765433 korving@bellhayes.nl

Alvorens in te gaan op het onderwerp beheer van een VoIP telefooncentrale is het belangrijk om vast te stellen welke onderdelen van allemaal onder het beheer van de VoIP telefooncentrale oplossing vallen.

VoIP applicaties

Onder VoIP applicaties vallen alle applicaties die de (tele)communicatie diensten voor de organisatie ondersteunen. Dit betreft de onderstaande applicaties, deze lijst is niet uitputtend:

 • Vaste telefonie.
 • Mobiele telefonie.
 • Klant Contact Center, Call Center.
 • Unified communication (collaboration, spraak, chat, video, conference calling, sms, fax to mail, etc).
 • Presence.
 • Voicemail.
 • CTI koppelingen.
 • Managementinformatie en reportage.
 • Alle uitgaande en inkomende VoIP netwerk verbindingen, SIP, LAN, WAN.

VoIP beheer

VoIP is een ICT applicatie en dient ook als zodanig in beheer te worden genomen. Voor ICT omgevingen wordt over het algemeen gebruik gemaakt van 3 verschillende niveau’s van beheer. Uiteraard zijn alle 3  niveau’s sterk met elkaar verbonden.

 • Functioneel beheer.
 • Applicatie beheer.
 • Technisch beheer.

Functioneel beheer

De functioneel beheerder VoIP houdt zich bezig met het beheren van de informatievoorziening van de VoIP applicaties binnen de organisatie. De VoIP applicaties worden gebruikt door de medewerkers en de organisatie en moeten aan veranderende eisen worden aangepast. Het inventariseren en beschrijven van deze wijzigingen, het (laten) doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen en het controleren of deze wijzigingen juist zijn doorgevoerd behoort tot het takenpakket van de functioneel beheerder.

Applicatie beheer

Onder applicatiebeheer verstaan we het in stand houden van de VoIP applicaties. De Applicatiebeheerder houdt zich bezig met het (laten) bouwen, (laten) beheren en (laten) aanpassen van de VoIP applicaties naar aanleiding van wijzigende functionele of technische eisen of geconstateerde fouten. Koppelingen naar ander applicaties zoals CTI vallen ook onder de verantwoording van deze functie. Ook de IP verbindingen (alsmede ISDN, SIP, LAN, WAN) vallen hieronder.

Technisch beheer

De technisch beheerder is verantwoordelijk voor het beheren, onderhouden en in stand houden van de VoIP infrastructuur. De VoIP infrastructuur is de basis waarop de VoIP applicaties draaien. De IP infrastructuur bestaat uit de (call)servers, media gateways, computers, operating systemen, rekken,  patchomgevingen, IP verbindingen (alsmede ISDN, SIP, LAN, WAN), koppelingen naar andere applicaties zoals CTI en alle randapparatuur zoals toestellen.