088 8765433 korving@bellhayes.nl

Bedrijfsprocessen
Bedrijfsprocessen zijn steeds minder slechts een interne bedrijfs aangelegenheid, ze ontwikkelen zich verder richting klanten en leveranciers van ondernemingen en organisaties. Maar ook binnen ondernemingen functioneren processen tussen verschillende afdelingen, locaties of zelfs landen. Hierdoor ontstaat een locatie onafhankelijk systeem van processen dat onderling nauw met elkaar is verbonden. De bedrijfsprocessen worden steeds nauwkeuriger op elkaar afgestemd en in toenemende mate geautomatiseerd en gestandaardiseerd om een constante kwaliteit te kunnen waarborgen.

Risico’s managen
Toezichthouders en aandeelhouders van ondernemingen en organisatie zijn zich terdege bewust van het belang van deze ontwikkeling. Het herkennen van deze ontwikkeling is een noodzaak voor het verwerven en handhaven van een enconomische en maatschappelijke positie. Het afbreukrisico is duidelijk, een verstoring van het bedrijfsproces, heeft verstrekkende gevolgen. Risico’s zijn niet uit te bannen maar wel te managen. Wij helpen ondernemingen en organisaties bij het in kaart brengen van de risico’s zodat adequate scenario’s kunnen worden opgesteld

Onafhankelijk advies
Bedrijfscontinuïteit kan worden gezien als het geheel aan processen, procedures, afspraken, beslissingen en activiteiten welke zorgdragen voor het blijven functioneren van een onderneming tijdens een operationele verstoring. Bedrijfscontinuïteit is dus een kwestie van de juiste set van maatregelen om discontinuiteit te voorkomen danwel te herstellen tot de normale gewenste situatie weer bereikt is. BellHayes helpt u bij het vaststellen van het beleid, het uitvoeren van risico analyses, het ontwerp van de maatregelen en het doen van audits.

Interesse?
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, info@bellhayes.nl.

Bedrijfsprocessen zijn steeds minder slechts een interne bedrijfs aangelegenheid, ze ontwikkelen zich steeds verder richting klanten en leveranciers van ondernemingen en organisaties. Maar ook binnen ondernemingen  functioneren processen tussen verschillende afdelingen, locaties of zelfs landen. Hierdoor ontstaat een locatie onafhankelijk systeem van processen dat onderling nauw met elkaar is verbonden. De bedrijfsprocessen worden steeds nauwkeuriger op elkaar afgestemd en in toenemende mate geautomatiseerd en gestandaardiseerd om een constante kwaliteit te kunnen waarborgen.

Risico’s managen

Toezichthouders en aandeelhouders van ondernemingen en organisatie zijn zich terdege bewust van het belang van deze ontwikkeling. Het herkennen van deze ontwikkeling is een noodzaak voor het verwerven en handhaven van een enconomische en maatschappelijke positie. Het afbreukrisico is duidelijk, een verstoring van het bedrijfsproces, heeft verstrekkende gevolgen. Risico’s zijn niet uit te bannen maar wel te managen. Wij helpen ondernemingen  en organisaties bij het in kaart brengen van de risico’s zodat adequate scenario’s kunnen worden opgesteld

Onafhankelijk advies

Bedrijfscontinuïteit kan worden gezien als het geheel aan processen, procedures, afspraken, beslissingen en activiteiten welke zorgdragen voor het blijven functioneren van een onderneming tijdens een operationele verstoring. Bedrijfscontinuïteit  is dus een kwestie van de juiste set van maatregelen om discontinuiteit te voorkomen danwel te herstellen tot de normale gewenste situatie weer bereikt is. BellHayes helpt u bij het vaststellen van het beleid, het uitvoeren van risico analyses, het ontwerp van de maatregelen en het doen van audits.

Interesse?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, info@bellhayes.nl