By

Norbert Hofstee
Het is alweer paar jaar geleden dat De Bijenkorf overging naar mobiel tenzij. We wisten toen nog niet eens dat het een naam had, die naam is vast later bedacht. De Bijenkorf wilde gewoon zo weinig mogelijk vaste telefoons en zoveel mogelijk mobiele telefoons inzetten. Best logisch natuurlijk in de winkels waar bijna niemand een...
Continue Reading
Ervaringen met interne bekabeling in een pand uit de jaren ‘90 Wij zitten met een kleine organisatie in een bedrijfsverzamelgebouw, het Transpolisgebouw in Hoofddorp. Het is een pand in de Haarlemmermeer in een druk bezette kantoorwijk. Het pand is in de jaren ’90 gebouw en heel erg goed onderhouden, het is een prachtige locatie en...
Continue Reading
Natuurlijk kunt u een adviseur inschakelen om een projectplan op te stellen. Dat heeft zo z’n voordelen. Maar het opstellen van een projectplan kunt u zelf ook, als u daar de tijd en kennis voor in huis heeft tenminste. En dat scheelt dan weer op de uitgaven aan een externe adviseur. Wij kunnen u ondersteunen,...
Continue Reading
De zorg is een wereld in beweging. De regelgeving is continue aan verandering onderhevig en mede als gevolg daarvan zijn er ingrijpende veranderingen voor hulpverlener en hulpbehoevende. Hoe kan je als zorginstelling inspelen, overleven en blijvend goede zorg bieden in dit veranderende landschap. Het is in de eerste plaats zaak om de gevolgen van de...
Continue Reading
Om te kunnen voldoen aan de door het LHV opgestelde richtlijnen voor de telefonische bereikbaarheid zal de huisarts een aantal zaken moeten regelen. Het is niet een kwestie van sneller de telefoon opnemen of een andere telefooncentrale kopen. Er zal een aantal maatregelen moeten worden genomen die bij elkaar tot het gewenste resultaat zullen leiden. Enkele...
Continue Reading
De afgelopen jaren is er veel verbeterd in de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de huisartsen. De LHV heeft daarop besloten de richtlijnen ten aanzien van de bereikbaarheid aan te scherpen. De vorige richtlijnen dateerden van 2008. Het doel is om de serviceverlening voor patiënten verder te verbeteren. Er zijn steeds meer technische middelen beschikbaar een...
Continue Reading
4G wat is dat precies, feitelijk hebben we geen 4G maar LTE. Voor degene die interesse heeft in de technische details verwijzen wij naar Wikipedia. Voor ons zijn nu maar even 3 dingen belangrijk. De Internet snelheid. De beschikbaarheid. De dekking. De dekking van de 3 providers in Nederland In Nederland hebben we nu 3...
Continue Reading
Bij het maken van een keuze om uw applicaties onder te brengen bij een datacenter in eigen huis of bij een extern datacenter kijken we naar de eisen en wensen van uw organisatie, security en de kosten. Dit zijn de 3 primaire factoren die tot een keuze leiden tussen uitbesteden of zelf doen. Eisen en...
Continue Reading
Nadat de doelen en doelstellingen voor het inrichten van een Shared Service Center (SSC), helder zijn geformuleerd kan worden worden overgegaan tot het opstellen van een projectgroep. Deze projectgroep zal aan de volgende onderdelen invulling moeten geven. Het vaststellen van de functies van het SSC Hier wordt precies vastgelegd welke functies het SSC krijgt. De...
Continue Reading
Nadat de doelen en doelstellingen van een KCC helder zijn geformuleerd kan aan de volgende stap worden begonnen. De praktische invulling van een KCC. Het vaststellen van de functies van het KCC Hier wordt precies vastgelegd welke functies het KCC krijgt. De functies moeten heel concreet worden weergegeven omdat ze in een volgende stap gebruik...
Continue Reading
1 3 4 5 6 7 14