By

Norbert Hofstee
Na de 2de Kamer is ook de 1ste kamer op 26 mei akkoord gegaan met een verandering in de Wet Bescherming Persoonsgegevens” (WBP). De datum van inwerkingtreding dient per koninklijk besluit nog te worden vastgesteld. Deze wetgeving heeft grote gevolgen voor elke organisatie die persoonlijke informatie opslaat. In de nieuwe wetgeving is iedereen en elke...
Continue Reading
NS-dochter Abellio won in februari de aanbesteding voor het busvervoer in Limburg. Maar ruim een maand geleden werd bekend dat Abellio vals had gespeeld. Nu mag Arriva zeer waarschijnlijk vanaf december 2016 het openbaar vervoer in Limburg gaan verzorgen. Het is helaas niet zo dat de beste aanbieder altijd de openbare aanbesteding wint, vaak de...
Continue Reading
Wilt u inschrijven op een aanbesteding, dan moet u zich houden aan de regels en voorschriften die beschreven zijn in de aanbestedingsstukken. Het verloop van aanbestedingsproces staat in hieronder beschreven.   Informatie verzamelen Hierbij wordt alle informatie verzameld ten aanzien van de huidige telefonie omgeving zoals contracten, kosten, aantallen toestellen, poorten en infrastructuur, gebruikte functies,...
Continue Reading
Het beantwoorden van een aanbesteding op basis van Prestatieinkoop (Best Value Procurement BVP) vraagt een totaal andere aanpak dan uw reguliere offerte traject. De naam geeft het al aan, u wordt bij prestatie inkoop beoordeeld op uw prestaties. Best Value Procurement (BVP) is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs....
Continue Reading
Best Value Procurement (BVP) oftewel Prestatie inkoop kan globaal worden opgesplitst in 4 fasen. Elke fase kent hierbij een onderverdeling in belangrijke nevenstappen. 1. Voorbereidingsfase In de eerste fase benoemen we het project, we formuleren doelen en doelstellingen en bepalen wegingsfactoren. In deze fase wordt het projectteam samengesteld. We maken afspraken over het proces en maken een...
Continue Reading
Bepaal de drempelwaarde U dient een aantal stappen te zetten om vast te kunnen stellen aan welke regels uw Europese aanbestedingen moet voldoen. De eerste stap is om vast te stellen wat de drempelwaarde is die voor uw organisatie van toepassing is. Het kavel dat u wilt aanbesteden valt onder het drempelbedrag Het kavel dat...
Continue Reading
Handige informatie en links voor aanbestedingen De regelgeving rondom aanbestedingen is veelomvattend en complex. Niemand wil deze regels ontlopen maar indien men niet goed bekend is op dit terrein zijn vergissingen snel gemaakt. Daarom kan de complexiteit van aanbestedingsregels beter niet onderschat worden. Aangezien de regelgeving ook nogal eens verandert is het belangrijk up to...
Continue Reading
Voor een efficiënte zorgverlening is het van groot belang dat medische- en cliënt informatie op een eenvoudige en snelle wijze toegankelijk zijn. De informatievoorziening moet zijn afgestemd op de behoefte van de specifieke medewerkers in de organisatie. Aan de andere kant wilt u voorkomen dat informatie toegankelijk wordt voor onbevoegden. Niet elke medewerker heeft toegang...
Continue Reading
VoIP is net zo gevoelig voor hackers als alle andere informatie (data) systemen in uw organisatie. Het maakt daarbij niet uit of u maar één VoIP verbinding heeft, een eigen VoIP telefooncentrale of Hosted VoIP dienst van een leverancier. De meeste organisaties die investeren in een VoIP oplossing of VoIP als dienst afnemen realiseren zich...
Continue Reading
BellHayes QuickScan Contract Management Heeft u inzicht in uw totale kosten voor Telecom en IT? Weet u welke contracten uw organisatie heeft afgesloten en wanneer deze aflopen? Welke opzegtermijn is toepassing en waar betaalt u nu eigenlijk precies voor? Allemaal vragen waar de meeste organisaties geen volledig antwoord op hebben. Het gevolg is dat contracten...
Continue Reading
1 2 3 4 5 14