Day

August 18, 2015
Europese aanbestedingsregels en procedures, als overheidsorganisatie ontkom je er niet aan. De regels zijn er om aanbestedingen zo eerlijk mogelijk te laten verlopen waarbij alle marktpartijen een gerechtvaardigde kans hebben om overheidsopdrachten te verkrijgen. Complex proces maar kostenbesparend De aanbestedingsprocedures leiden bij de overheid tot extra kosten om het proces op een juiste wijze uit...
Continue Reading