Day

May 26, 2015
Het beantwoorden van een aanbesteding op basis van Prestatieinkoop (Best Value Procurement BVP) vraagt een totaal andere aanpak dan uw reguliere offerte traject. De naam geeft het al aan, u wordt bij prestatie inkoop beoordeeld op uw prestaties. Best Value Procurement (BVP) is een aanpak die uitgaat van de meeste waarde voor de laagste prijs....
Continue Reading
Best Value Procurement (BVP) oftewel Prestatie inkoop kan globaal worden opgesplitst in 4 fasen. Elke fase kent hierbij een onderverdeling in belangrijke nevenstappen. 1. Voorbereidingsfase In de eerste fase benoemen we het project, we formuleren doelen en doelstellingen en bepalen wegingsfactoren. In deze fase wordt het projectteam samengesteld. We maken afspraken over het proces en maken een...
Continue Reading