Day

May 19, 2015
Bepaal de drempelwaarde U dient een aantal stappen te zetten om vast te kunnen stellen aan welke regels uw Europese aanbestedingen moet voldoen. De eerste stap is om vast te stellen wat de drempelwaarde is die voor uw organisatie van toepassing is. Het kavel dat u wilt aanbesteden valt onder het drempelbedrag Het kavel dat...
Continue Reading