Day

March 3, 2015
Praktijk ervaring BellHayes begeleidt al 10 jaar aanbestedingen. Aanbestedingstrajecten voor het bedrijfsleven en aanbestedingen voor de overheid die onder de Europese regelgeving vallen. Wij kunnen putten uit een schat aan pijnlijke en prettige ervaringen om aanbestedingen te verbeteren, zowel voor de aanbestedende partij als voor de aanbiedende partij. Onafhankelijk expertisecentrum BellHayes is een onafhankelijke expertisecentrum,...
Continue Reading