Day

July 23, 2014
4G wat is dat precies, feitelijk hebben we geen 4G maar LTE. Voor degene die interesse heeft in de technische details verwijzen wij naar Wikipedia. Voor ons zijn nu maar even 3 dingen belangrijk. De Internet snelheid. De beschikbaarheid. De dekking. De dekking van de 3 providers in Nederland In Nederland hebben we nu 3...
Continue Reading
Bij het maken van een keuze om uw applicaties onder te brengen bij een datacenter in eigen huis of bij een extern datacenter kijken we naar de eisen en wensen van uw organisatie, security en de kosten. Dit zijn de 3 primaire factoren die tot een keuze leiden tussen uitbesteden of zelf doen. Eisen en...
Continue Reading
Nadat de doelen en doelstellingen voor het inrichten van een Shared Service Center (SSC), helder zijn geformuleerd kan worden worden overgegaan tot het opstellen van een projectgroep. Deze projectgroep zal aan de volgende onderdelen invulling moeten geven. Het vaststellen van de functies van het SSC Hier wordt precies vastgelegd welke functies het SSC krijgt. De...
Continue Reading
Nadat de doelen en doelstellingen van een KCC helder zijn geformuleerd kan aan de volgende stap worden begonnen. De praktische invulling van een KCC. Het vaststellen van de functies van het KCC Hier wordt precies vastgelegd welke functies het KCC krijgt. De functies moeten heel concreet worden weergegeven omdat ze in een volgende stap gebruik...
Continue Reading